Tudi stranka NSi je proti. Na referendumu, 20.12.2015 bodo glasovali proti, ker imajo svoje razloge. Med njimi so strah pred kupovanjem otrok, nezmožnost ugovora vesti in podobne nebuloze. V bistvu gre za preizkušeno taktiko podtikanja in zavajanja, ki pa je več kot pričakovana iz njihove strani.

Povsem jih razumem. Če ni nobenih argumentov, potem se uporabi nebuloze, predvsem pa neresnice. Tudi to, da sprememba zakona posega v 70 ostalih zakonov. Če bodo prestrašili ljudi, bodo z večjim veseljem odšli na volišča in bili proti. V bistvu pa gre samo za to, da se spremenijo sledeče stvari:

Spremembe ZZZDR, ki jih bo prinesel vaš glas ZA (vir)

 • 3. člen
  Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene dveh oseb.
 • 12. člen
  Dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.
 • 16. člen
  Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita pred pristojnim državnim organom na način, določen z zakonom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo.
 • 21. člen
  Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, ne brat s sestro, ne brat z bratom, ne sestra s sestro, polbrat s polsestro, polbrat s polbratom, polsestra s polsestro, stric z nečakinjo, ne stric z nečakom, ne teta z nečakom, ne teta z nečakinjo in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca.

Prehodne določbe

Nanašajo se na prenehanje veljavnosti Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti in preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo.(vir: http://www.iusinfo.si/Priloge/Poro/PORODZ2015M02D17N7_8_1.PDF)

No, še ena stvar je zanimiva. Da so za pripravo “grafičnega” materiala uporabili fotografijo iz “stock” zbirke fotografij (vir). Očitno nimajo nikogar, ki bi poziral na fotografiji.

nsi_proti