Platforma za spletno reševanje sporov

Evropska komisija je vzpostavila platformo za spletno reševanje sporov, ki bo zagotovila lažje postopke reševanja sporov glede spletnih nakupov doma in v tujini. Na voljo bo od 15. februarja dalje, predvideva pa predlaganje rešitve spora v 30 dneh, kar je bistveno hitreje kot na sodišču. V zvezi z novo ureditvijo se pojavlja veliko vprašanj na obeh straneh, zato so v podjetju Ceneje d.o.o., ki upravlja vodilni slovenski portal za primerjalno nakupovanje Ceneje.si, pripravili pregled najpomembnejših informacij in prednosti za trgovce in končne potrošnike.

Potrošniki se bodo lahko trgovcu pritožili tudi preko platforme za spletno reševanje sporov

Tako kot v fizičnih trgovinah lahko tudi na spletu potrošniki pridejo v spor s trgovcem, a klasični pritožbeni postopki na sodišču so dolgotrajni in dragi. Iz tega razloga se lani kar četrtina spletnih kupcev, ki so naleteli na težavo pri nakupovanju, ni pritožila.

Ceneje d.o.o. v eni zadnjih raziskav ugotavlja, da je v Sloveniji seznanjenost in uporaba postopkov izvensodnega reševanja sporov zelo slaba. Ti temeljijo na sistemu alternativnega reševanja sporov (ARS), v katerem se organi ARS kot nevtralna stran vključijo v spor in predlagajo rešitev, postopki pa so bistveno hitrejši, ugodnejši in učinkoviti kot klasična pot na sodišču.

To področje ureja novi Zakon o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS), ki je stopil v veljavo 14. novembra lani in med drugim predvideva vzpostavitev nove platforme za spletno reševanje sporov s strani Evropske komisije, ki bo potrošnikom in trgovcem na področju EU od 15. februarja dalje omogočala lažje postopke reševanje sporov glede domačih in čezmejnih spletnih nakupov.

Kaj nova zakonodaja pomeni za (spletne) trgovce?

  • možnost preprostega in učinkovitega reševanja domačih in čezmejnih sporov s potrošniki na vseh gospodarskih področjih
  • cenovno dostopen način reševanja sporov: stroške postopka pri izvajalcu izvensodnega reševanja sporov sicer nosi trgovec, vendar so ti zneski bistveno manjši kot na sodišču in bolj simbolične narave (35-50 € na spor)
  • možnost uporabe enotne brezplačne platforme, ki bo na voljo v vseh uradnih jezikih EU
  • bistveno hitrejše postopke reševanja sporov: sistem spletnega reševanja sporov predvideva predlaganje rešitve v 30 dneh

Objava povezave do platforme obvezna za vse spletne trgovce

Vsi ponudniki, ki se v Sloveniji ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, bodo morali na svoji spletni strani obvezno objaviti elektronsko povezavo do platforme SRPS, in sicer do 14.5.2016.

Kaj platforma pomeni za potrošnika?

  • enotno spletno orodje v vseh uradnih jezikih EU, ne glede na to, iz katere države trgovec prihaja
  • brezplačen in učinkovit postopek reševanja potrošniških sporov na enem spletnem mestu
  • konec dolgotrajnih pritožbenih postopkov na sodiščih

Evropska komisija želi z vzpostavitvijo platforme zagotoviti večje zaupanje kupcev v nakupovanje na spletu ter bolj varne domače in čezmejne spletne nakupe.

Kako bo platforma delovala?

Potrošnik, ki bo pri spletnem nakupu naletel na težave, bo lahko na platformi podal pritožbo v izbranem jeziku. Trgovec bo na podlagi tega dobil obvestilo, da je bila proti njemu podana pritožba, nato pa se bosta s potrošnikom dogovorila, katerega izvajalca v postopku alternativnega reševanja sporov bosta izbrala. Seznam slovenskih izvajalcev bo dostopen na spletni strani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo od 14.2.2016 dalje. Izvajalec bo zatem pridobil podrobnosti o pritožbi in prek platforme nadaljeval komunikacijo z udeleženima strankama. Rešitev spora bo predlagana v 30 dneh, zaključek postopka pa bo dostopen na platformi.

Kje lahko potrošniki in trgovci najdejo platformo?

Platforma je od 9. februarja dalje na voljo organom za alternativno reševanje sporov, da se lahko spoznajo z njenim delovanjem. Potrošnikom in trgovcem bo dostopna od 15. februarja na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bolj varno nakupovanje v tujini tudi z novo evropsko značko zaupanja

Ceneje d.o.o. bo v letošnjem letu pod okriljem institucije Emota postalo nacionalni podeljevalec evropske značke zaupanja. Pri spletnih trgovcih bodo preverjali izpolnjevanje kriterijev zanesljivosti in varnosti storitve na EU ravni, med drugim transparentnost informacij o izdelkih, zalogi in dostavi ter vnaprejšnjo seznanjenost kupca s celotnim stroškom nakupa brez skritih postavk. Evropska značka pomeni pomemben korak naprej k rasti zaupanja v čezmejno nakupovanje na spletu in vzpostavitvi enotnega digitalnega trga v Evropi, za trgovce pa predstavlja možnost dosega širšega kroga potrošnikov na ravni EU.

Je nezaupanja v spletno nakupovanje konec?

»Še nedavno tega je bilo nezaupanje v nakupovanje preko splet še razmeroma prisotno, vendar tako rast števila kupcev na spletu kot število uspešnih trgovcev in povpraševanje, ki ga je mogoče zaslediti na spletu, kažejo na to, da se stopnja zaupanja kupcev povečuje,« pojasnjuje Darko Dujič, izvršni direktor Ceneje d.o.o. Zadnji podatki raziskave Spletni trgovec leta kažejo, da v Sloveniji na spletu nakupuje že 85 % uporabnikov interneta, več kot polovica jih spletne nakupe opravlja pogosto, k rasti spletnega nakupovanja pa bodo zagotovo doprinesle tudi omenjene zakonske spremembe.