O cerkvi in prostovoljnih prispevkih, ki jih prejemajo v cerkvah in za katere ne potrebujejo davčnih blagajn (posledično ne plačujejo davkov), sem že parkrat pisal. Vedno znova se jezim, ko vidim, da se država “kao trudi”, da bi dobila več davkov v državno blagajno, po drugi strani pa gredo precej visoki zneski mimo države – v primeru RKC so zneski še posebej visoki in zanimivi.

Podatki, ki jih je RKC objavila pred leti so bili zanimivi (vir) in prikažejo, koliko denarja poberejo različne škofije:

  • Škofija Celje 225.540,00 EUR
  • Škofija Koper 744.000,00 EUR
  • Škofija Ljubljana 2.350.000,00 EUR
  • Škofija Maribor 9.152.500,00 EUR
    SKUPAJ 12.472.040,00 EUR

Tole spodaj je primer prostovoljnih prispevkov, ki jih lahko za birmo prispevate v cerkvi. Ne. Oni nimajo svojega uradnega cenika in tole spodaj je zgolj iluzija. Seveda so to vse prostovoljni prispevki – kar je razvidno iz spodnjega cenika.

Zanima me, ali davčni inšpektorji preverjajo tudi te zadeve, ali pa so jim “burekdžinice” bolj pomembne in jih rajši zapirajo. Zanima me, ali se tudi fotografije in DVD posnetki in spominki pri birmi tretirajo kot prostovoljni prispevki?? Kako bo v tem primeru odreagiral FURS? Ali pa sploh ne bo?

FURSa glede davčnih blagajn v cerkvi.. Ali bodo davčne blagajne obvezne tudi za rimokatoliško cerkev, na primer za nabirke, plačila za maše? (vir)

Cerkvene nabirke so prostovoljni prispevki (darovi), ki niso plačilo za opravljeno dobavo blaga in storitev, zato zanje ni potrebno izstaviti računa v skladu z DDV predpisi. Pri cerkvenih nabirkih gre za prostovoljne prispevke (darove) fizičnih oseb, ki niso predmet obdavčitve z DDV, saj ne gre za plačilo dobave blaga ali storitev. Predmet DDV tudi niso donacije, torej zneski, ki ji davčni zavezanec izplača osebam, ki so skladno s predpisi ustanovljene za opravljanje verske dejavnosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev.

Tako gre tudi pri pogrebih in mašah lahko za prostovoljne prispevke (donacije). Ker je pogoj za uporabo davčnih blagajn med drugim tudi ta, da mora zavezanec izdati račun za dobavo blaga ali storitev za plačilo z gotovino, posledično zneski, ki se pobirajo v cerkvi kot darovi ali za pogrebe, niso predmet davčnih blagajn.

V primerih, ko pa cerkvene organizacije opravljajo ekonomsko dejavnost za plačilo (npr. oddajanje nepremičnin v najem), pa so te dobave predmet DDV, predpisana pa je tudi obveznost izdaje računa. V primeru gotovinskega poslovanja v slednjih primerih je uporaba davčnih blagajn obvezna.

p.s.: vsaj lektorja bi lahko dobili..

Scan