Rezultati globalne Amwayeve raziskave o podjetništvu (AGER) so pokazali, da smo v Sloveniji prepričani v svojo podjetniško inovativnost. V kombinaciji z nizko mero strahu je odnos do podjetništva pri Slovencih nadpovprečno pozitiven, posebej med mladimi. Kot kažejo izsledki pa se v Sloveniji zatakne pri udejanjanju podjetniških idej.

Podjetje Amway vsako leto opravlja globalno raziskavo, v kateri raziskuje odnos do podjetništva v posameznih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Ključni izsledki o splošni podobi Slovenije nakazujejo počasno okrevanje gospodarstva in rast mednarodne konkurenčnosti tržno usmerjenih, inovativnih podjetij v zasebni lasti. Razvoj slednjih v projektno delo ali start-up podjetja najbolj pritegne nadarjene, mlade in izobražene posameznike, ki v podjetništu v največji meri iščejo samoizpolnitev oziroma možnost uresničitve lastnih idej. V primerjavi z evropskimi rezultati Amwayeve raziskave je delež Slovencev, ki v podjetniški praksi iščejo samoizpolnitev višji za kar 18 odstotnih točk.

Največje razlike so očitne med generacijami tako v odnosu do podjetništva kot tudi do ustanovitve lastnega podjetja. Mlajši od 35 let so namreč najbolj naklonjeni ideji o zagonu svojega posla, medtem ko ta odstotek z leti vztrajno upada. Kar 71 odstotkov sodelujočih meni, da je ustanovitev podjetja karierna priložnost, ki jo bodo podprli družinski člani in bližnji posamezniki (po mnenju 77 % anketirancev). Moški so nekoliko bolj prepričani v svoje sposobnosti v svetu podjetništva kot pa ženske, čeprav je podjetniški duh prisoten pri obeh spolih.

Navkljub visoki stopnji strahu pred neuspehom še vedno obstaja pozitivna naravnanost do zagona lastnega podjetja; po mnenju dr. prof. Mitje Ruzzierja, znanstvenega raziskovalca, na to vplivajo spremembe sistema, manjši delež pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in širša promocija podjetništva kot uspešne karierne poti. Slovenci imajo v primerjavi z mednarodnimi in evropskimi izsledki Amwayeve raziskave precej manjši strah pred lastnim poslom. Kot največjo oviro navajajo finančne obveznosti (34 odstotkov), gospodarske razmere (20 odstotkov), pravne posledice (18 odstotkov), osebno razočaranje, grožnja brezposlenosti in odgovornost (11 odstotkov).

Odločilni dejavniki, ki navsezadnje spodbujajo podjetništvo v Sloveniji, so zagotovo podjetja v zasebni lasti, saj z inovativno in izvozno usmeritvijo ponujajo tudi največ zaposlitvenih možnosti. Prav tako k omenjenemu pripomorejo številni ukrepi podpore ter spodbujanja start-upov in uspešnih ustanovitev podjetij, še posebej slednje pomembno vpliva na razmišljanje slovenske mladine. Na naklonjenost k samozaposlitvi učinkujejo tudi omejene možnosti zaposlitve, dojemanje podjetnikov kot vzornikov družbe ter pozitiven trend odnosa do podjetništva.

Omenjeni faktorji doprinesejo k nadpovprečno pozitivnem odnosu Slovencev do podjetništva, kar izraža 83 odstotkov sodelujočih, med slednjimi je kar 91 odstotkov mladih. Ravno na tem mestu se zato pojavlja vprašanje, kam izginja podjetniški potencial, ki je po raziskavi sodeč vsekakor prisoten med Slovenci.

Amwayeva raziskava je bila opravljena in predstavljena v sodelovanju s prof. dr. Mitjo Ruzzierjem, znanstvenim raziskovalcem in predstojnikom katedre za podjetništvo na Fakulteti za menedžment, Univerze na Primorskem ter Gašperjem Stanovnikom, predstavnikom podjetja GFK Slovenija. Raziskava na podlagi reprezentativnega vzorca razkriva podjetniški duh interpretiran s pomočjo specifičnih demografskih podatkov prebivalstva.