Pred leti sem naredil najboljšo potezo. Kupil sem nalepko AKOSa, ki prepoveduje puščanje “oglasnih in drugače promocijskih” materialov v mojem poštnem nabiralniku. Hvaležna mi je kanta za smeti, ker je sedaj precej manj polna kot je bila. Pa vendar sem ugotovil, da kljub nalepki to nič ne pomaga pri dostavi političnega in strankarskega materiala.

Dejstvo je, da stranke še vedno targetirajo svoje potencialne volivce s papirnimi pamfleti. S predstavitvenimi informacijami, kjer so vsi prijazni in nasmejani. Kot vsake štiri leta, ko potrebujejo naš glas. In ko sem ugotovil, da veliko tviterašev pizdi nad tem početjem, sem preveril kaj meni o tem AKOS:

45. člen
(prepoved dostavljanja v predalčnik)
(1) Uporabnik poštnih storitev lahko prepove dostavljanje nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v svoj predalčnik, tako da nanj nalepi nalepko, ki jo izda agencija. Prepoved dostavljanja v tak predalčnik velja za vse fizične ali pravne osebe, tudi za tiste, ki niso izvajalci poštnih storitev v skladu s tem zakonom.
(3) Časopisi, revije, uradna glasila občin in lokalnih skupnosti, vabila ustanov, politična propagandna sporočila med volilno kampanjo, nenaslovljene pošiljke z informativno, izobraževalno ali humanitarno vsebino ter druge tiskane oblike uredniško oblikovanih vsebin se ne štejejo za pošiljke iz prvega odstavka tega člena.

Na žalost ne morem pizditi, ker so te politični pamfleti očitno izvzeti iz člena, ki prepoveduje. Posledično to pomeni, da lahko v naslednjih dneh pričakujem še več podobnih političnih pamfletov.