Odziv Sindikata policistov Slovenije (SPS) na objavo Vinka Gorenaka o načrtovanem nasilju levičarjev

Sindikat policistov Slovenije se je na facebooku odzval na objavo Vinka Gorenaka o načrtovanem nasilju levičarjev. Kot je bilo pričakovati in na kar sem že sam opozoril, gre v tem primeru za dokaj sprevrženo dejanje, ki pa, kot navaja sindikat pomeni tudi ogrožanje varnosti policistov. V sindikatu so opozorili, da domnevno obstaja sistem vzporednega obveščanja politike o operativnih informacijah policije, kar predstavlja resno in neposredno ogrožanje varnosti policistov. Z drugimi besedami – očitno imajo SDSovci v vseh porah družbe svoje ljudi, ki jim prinašajo informacije.

Glede na to, da gre za precej resne zadeve in glede na to, da je bil Vinko Gorenak minister za notranje zadeve, bi lahko vedel, da je takšne vrste populizem, kot se ga gre on zelo napačen. In tudi, če “dejansko obstaja” njegov vir, bi bila njegova naloga, da to prijavi policiji in ne objavlja na svojem blogu z namenom širjenja “strahu pred levičarji, ki bodo nasilni”. Hmm. V bistvu je mogoče želel povedati, da so v navezi z isto združbo, kot je bila na #gotofje protestih in kateri so povzročili da se mirni protesti končajo s solzilcem …

Prilagam celoten tekst, ki ga je sindikat objavil na facebooku:

Spoštovani, v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo prejeli večje število pritožb oziroma izražanja pomislekov, da je varnost policistov ogrožena in da ni zagotovljena notranja varnost v policiji. Policisti izražajo skrb zaradi objave poslanca Državnega Zbora Republike Slovenije in kandidata za poslanca dr. Vinka Gorenaka na svojem spletnem blogu http://www.vinkogorenak.net/2018/05/24/politicni-levicarji-nacrtujejo-nasilje-v-primeru-vlade-janeza-janse/.
Poslanec navaja, da je prejel elektronsko sporočilo vodstvenega delavca policije, ki ga imenuje »meni znanega policijskega šefa«, kjer naj bi vodstveni delavec policije vidnemu članu politične stranke posredoval operativne podatke policije.
V Sindikatu policistov Slovenije ne moremo soditi o zanesljivosti ali nezanesljivosti objave, niti resničnosti ali neresničnosti vsebine domnevne operativne informacije, smo pa dolžni od vodstva policije zahtevati, da glede na resnost varnostnih tveganj, ki izhajajo iz objave poslanca, sproži vse ustrezne postopke v skladu s Pravilnikom o notranji varnosti v Policiji (Uradni list RS, št. 67/14), da se nemudoma zagotovi varnost policistov.
Posredovanje operativnih podatkov osebam, ki do teh podatkov niso upravičene resno ogroža varnost policistov in profesionalnost pri izvajanju operativnih nalog policije. Ne glede na resničnost ali neresničnost posredovanih podatkov je razbrati, da domnevno obstaja sistem vzporednega obveščanja politike o operativnih informacijah policije, kar predstavlja resno in neposredno ogrožanje varnosti policistov. Ob takšnih resnih obtožbah o domnevnem posredovanju operativnih podatkov policije, namreč meče velik madež na to, da se nepoklicanim osebam posredujejo tudi podatki, ki vplivajo na varnost policistov (podatki o tajnih delavcih, bivališčih policistov, gibanje in razporeditev policijskih sil v operativnih akcijah in postopkih in podobno). Zaradi same varnosti policije in policistov je zato vodstvo policije dolžno storiti vse potrebno, da se navedbe ustrezno raziščejo ter v primeru potrditve sumov sproži ustrezne delovnopravne in druge postopke, v primeru zavrnite obtožb pa se javnosti posreduje jasno in nedvoumno sporočilo, da smo tako policisti, kot policija pri svojem delu politično nepristranski in svoje delo opravljamo požrtvovalno in profesionalno.
Zaradi navedenega pričakujemo, da se bo Odbor za integriteto in etiko v policiji do takšnih ravnanj ostro odzval, distanciral ter zavaroval varnost Policije. Tako kot se je navedeni Odbor v preteklosti opredeljeval do domnevno nesprejemljivih ravnanj policistov, ki imajo bistveno manjšo težo od obtožb, ki smo jih navedli zgoraj. Samo za primer lahko navedemo negativno mnenje Odbora do tetovaž policistov in ocenjevanje njihove primernosti, zaradi katerega so bili določeni policisti že deležni delovnopravne obravnave.
V Sindikatu policistov Slovenije od vodstva policije pričakujemo, da bo storilo vse, da se navedbe poslanca o domnevni izdaji (domnevnih) operativnih podatkov policije ustrezno raziščejo, sankcionirajo in da se zagotovi varnost policistov.
Glede na to, da je v sporni objavi kot posredovalec operativnih podatkov policije naveden vodstveni delavec policije, v Sindikatu policistov Slovenije pričakujemo tudi takojšen odziv Združenja policijskih šefov!

S spoštovanjem, mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPS