Samsung Galaxy S2 foto1 Samsung Galaxy S2 foto1

Začasno prebivališče lahko uredite elektronsko tudi brez digitalnega potrdila

Začasno prebivališče si lahko uredite elektronsko tudi brez digitalnega potrdila. Zaradi epidemije in vseh ukrepov, s katerimi se poskuša zamejiti okužbe, prijave začasnega prebivališča do nadaljnjega osebno ali preko pooblaščenca NI mogoče opraviti.

Prijavo začasnega prebivališča lahko uredite po elektronski poti ali z navadno pošto na enega od spodaj opisanih načinov.

  • elektronsko, brez  digitalnega potrdila: na portalu e-Uprave uporabite splošno vlogo za prijavo začasnega prebivališča.
  • pisno po pošti na naslov upravne enote v Republiki Sloveniji (seznam upravnih enot).  Lastnoročno podpisani in datirani vlogi, v kateri morajo biti navedeni tudi vaši osebni podatki (EMŠO) in namen, je treba priložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate, ter dokazilo o lastništvu, če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba, sklep o dedovanju, …) najemna oziroma podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni treba overjati. K vlogi dodajte izjavo o naslovu za vročanje, tj. na kateri naslov želite prejemati pošto.
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA) preko portala e-Uprave.
  • na e-naslov Upravne enote (seznam upravnih enot) pošljite skenirano lastnoročno podpisano vlogo, dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu in izjavo o naslovu za vročanje.
Samsung Galaxy S2 foto1
Samsung Galaxy S2 foto1