48 glasov za in 29 proti. To je rezultat glasovanja v državnem zboru o noveli družinskega zakonika, s katero bodo implementirali odločbo ustavnega sodišča, ki izenačuje pravice istospolnih in raznospolnih partnerjev. Končno! Seveda se desni pol ni strinjal in je glasoval proti.

Vlada se je odločila, da bo upoštevala odločitev ustavnega sodišča in tako uredila področje, ki izenačuje pravice istospolnih in raznospolnih partnerjev. Ustavno sodišče je namreč zahtevalo, da državni zbor odpravi neustavnost v šestih mesecih in tako velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja v partnerski zvezi skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

Primcu zopet ni uspelo. In niti najmanj ne dvomim, da bo sedaj protestiral povsod, kjer bo lahko protestiral, saj njegov strah, da bi mu kdo “vzel” otroke, je očitno ogromen. Toliko laži kot so jih sproducirali v zadnjem času o tej temi je skoraj neverjetno.

Ob bok vsemu temu je mogoče zanimiv podatek, da je bilo leta 2019 v Sloveniji posvojenih 30 otrok. Da, prav ste prebrali. 30! In tega je strah Primca. Pa še večina teh otrok je bila posvojenih znotraj družine.

Vesel sem, da smo se tako pridružili ostalim 13 državam v EU, kjer je prav tako omogočena posvojitev otrok za istospolne partnerje.

posvojitev za istospolne pare