Med čakanjem na prijatelje, opazim oglasno desko Zavoda RS zaposlovanje. (ne, ne iščem novega delovnega mesta. vseeno hvala za skrb! če bom, ti sporočim :evil:)
Ta oglas je pritegnil moj pogled. Sicer nič nenavadnega, da v bolnišnici iščejo zaposlene, vendar naziv diplomirana babica je precej nenavaden in priznam, da sem se tokrat prvič srečal z njim.
Seveda so takoj padle ideje, kaj naj bi takšen naziv pomenil. Moja prva ideja je bila, da je to babica (stara mama, nona, kakorkoli jo že imenuješ), ki je nekoč diplomirala. Vendar se prijatelji niso strinjali z menoj.
Diplomirana babica je naziv, ki si ga lahko pridobijo tako moški, kot ženske (babice in babičarji), ko uspešno zaključijo srednjo šolo in končajo visokošolski študijski program babištva na Visoki šoli za zdravstvo. Njihovo delo je vodenje normalnega poroda pri zdravi nosečnici in pa negovanje in svetovanje v času nosečnosti, med porodom in v poporodnem obdobju.