Zaenkrat je to samo želja predstavnikov GIZ (gospodarsko interesno združenje) distribucije električne energije, ki združujejo Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. in Elektro Primorska d.d..
Podražitev električne energije bi morala biti po njihovem mnenje 9,28%, oz. okrog €3 na posamezno gospodinjstvo s povprečno porabo, kajti pri posameznih gospodinjstvih elektro družbe še vedno poslujejo z izgubo!
Vendar kot sem že napisal, je ta podražitev za zdaj samo želja, ki se lahko uresniči po 1.juliju, se bo pa podražila električna energija s 1.marcem in sicer zaradi uvedbe višjih trošarin in sicer za 1,1%.

Zakaj ne bi dvignili električne energije kar za 30% in bi bila končno držva zadovoljna in ljudje, ki sedijo v nadzornih svetih bi lahko dobili primerna plačila za svoje “takopomembnodelo”, ki ga opravljajo!