Je naslov mogoče malce zavajujoč?
Na prvi pogled so zapisane stvari, ki nimajo nikakršne povezave. Vendar, ko na morju srečaš starca s kolesom, ki v rokah drži šparglje in žene iz paše osla in par koz, se stvari odkrijejo v povsem drugačni luči.
In priznam, da sem bil sam fasciniran nad samim prizorom!