Oziroma Blejski otok ostaja v držvni lasti, vsaj tako je odločilo Ustavno sodišče RS. Kljub tej odločitvi je Danijel Starman, odvetnik blejske župnije, razočaran nad to odločitvijo. Svoje razočaranje utemeljuje s tem, da je držva vrnila ostale kulturne spomenike denacionalizacijskim upravičencem.
Meni pa se zastavlja drugo vprašanje. Ali imajo cerkve, ki so na vsakem hribčku, v vsaki vasi in mestu, vso potrebno gradbeno dokumentacijo? Ali se za vsak turn, ki se na novo gradi ali obnavlja pridobi vsak potrebna dokumentacija? Ali pa je vsa stvar precej bolj preprosta, ker gre v končni fazi za dobrobit cerkve, ki jo vzdržujemo tudi ateisti?
Upam, da se kdo spozna na te stvari in mi bo lahko podal odgovore.