Držvna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil oz. Držvna revizijska komisija ima svojo spletno stran na naslovu http://www.dkom.si/ in okrajšavo svojega imena DKOM.
Ostale okrajšave so malce drugačne:
Držvna volilna komisija – DVK
Uprava RS za javna plačila – UJP
Urad RS za nadzor proračuna – UNP
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – ARSKTRP
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – MKGP
Agencija RS za okolje – ARSO
Generalni sekretariat Vlade RS – GSV
Kabinet predsednika Vlade RS – KPV

Bi se moral DKOM imenovati DRK?? :evil:

Če bi se kdo rad vrnil v internetno leto 1995, pa lahko to stori preko spletne strani Držvne volilne komisije . Manjka samo še Under Construction znak in bi bila spletna stran idilična! mainframeset je čista zmaga!