Ministrstvo za finance tudi danes dopoldne še ni uspelo pripraviti predloga cene delnice Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) (vir).
Le čemu bi hiteli, če so držvljani Slovenije, kot mali vlagatelji, vplačali za več kot 650 milijon eurov. In seveda ta denar na banki pride prav :)
Čigava je že NKBM?