Slovenija je do tujcev prijazna država, saj jim omogoča brezplačen tečaj slovenščine, kar je zapisano v 82. členu
(pomoč pri integraciji tujcev) Zakona o tujcih (ZTuj):
(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Pri tem zlasti:

 • organizira tečaje slovenskega jezika za tujce;
 • organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje tujcev;
 • Vendar to ne drži povsem. Namreč ti brezplačni tečaji so na voljo samo za državljane tretjih držav, ki zadostujejo določenim primerom (vir):
  Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika so upravičeni državljani tretjih držav, ki:

 • v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje
 • v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za prebivanje izdano z veljavnostjo enega leta in njihovi družinski člani, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine
 • v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega leta
 • so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov evropskega gospodarskega prostora in imajo izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine

 • Poskrbljeno je za državljane tretjih držav, vendar ni poskrbljeno za rezidente EU, ki pridejo v Slovenijo delati, živeti,….

  Nekako ne razumem “v čem je fora”, da se ne enači državljanov EU, ki zadostujejo enakim pogojem kot državljani tretjih držav. In definitivno bi sprememba tega, da bi tudi državljani EU imeli pravico do brezplačnega tečaja slovenskega jezika, za njih pomenila veliko!

  p.s.: če je komu bolj jasno, zakaj je tako, pa prosim, da mi razloži vse skupaj!