Slovenija vse bolj postaja dežela krožišč – krožnih križišč. Še pred parimi leti so bila edina krožišča, ki se jih jaz spomnim, tista v BTC-ju, sedaj pa z njimi rešujejo vsako malce bolj zakomplicirano križišče. V tujini je ta praksa prisotna že veliko dlje časa in uspešno rešuje prometne zastoje, ki ponavadi nastajajo na semaforiziranih križiščih v času prometnih konic. No, dejstvo je, da tudi pri nas nastaja gužva pred krožišči, ker ljudje ne vedo, kako morajo peljati skozi krožno križišče!

Razlogov, zakaj ljudje ne znajo peljati skozi krožišča, je lahko več:

  • karakterna lastnost posameznika, ki je trdno prepričan, da on zna vse in obvlada vse
  • na tečaju CPP-ja ni poslušal razlage o vožnji skozi krožišče
  • voznik prihaja iz majhnega kraja, kjer nimajo niti križišč, kamoli krožišč in prvič vidi to novo svetovno čudo
  • voznik sodi v kategorijo ljudi, ki poskušajo z brezobzirnostjo reševati svoje nepoznavanje pravil in s svojo močjo pokazati, da je pravilna samo njihova vožnja
  • voznika so ugrabili vesoljci in so mu izprali možgane

Razlogov, zakaj nekdo ne zna peljati skozi krožišče je lahko neskončno, vendar se ne bom ubadal s tem, ampak se bom rajši ubadal s tem, kako se pravilno pelje skozi krožišče! Ali ti, bralec, veš, kako se pravilno zapelje skozi krožišče? Preden bereš dalje, poskusi pri sebi pomisliti kaj vse moraš storiti preden vstopiš v krožišče, ko si v njem in ko ga zapuščaš! Ti je uspelo?

Kaj je krožišče in kako se pravilno vozi skozi, je zapisano v Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1).

60. člen
(vožnja na krožnem križišču)
(uradno prečiščeno besedilo)

(1) Voznik na krožnem križišču ima prednost pred voznikom, ki se vključuje na to križišče.

(2) Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje ali mu je zaradi lastnosti križišča (npr. krožna križišča z majhnim premerom) ali lastnosti motornega vozila (npr. tovorno vozilo s priklopnikom) to oteženo.

(3) Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas vozišča krožnega križišča.

(4) Preden zapusti krožno križišče iz prejšnjega odstavka, se mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu. V primerih, ko razvrščanje iz notranjega na zunanji pas zaradi gostote prometa ni mogoče, je voznik dolžan opraviti najmanj eno kroženje oziroma toliko kroženj, kolikor je potrebnih za razvrstitev.

(5) Na krožnem križišču je prepovedano ustavljanje, razen ustavljanja zaradi omogočanja prečkanja pešcev pri izvozu s križišča.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

To je iz zakona. V praksi imamo malce dvoje različnih vrst krožišč – enopasovna in večpasovna:

  • enopasovna krožišča – imajo en pas (kako preprosto, mar ne?) in ko pripeljemo do krožišča imajo vozila, ki so v njem, prednost pred nami. Počakamo, da vozilo odpelje mimo in se vključimo v krožišče. In tukaj sedaj pride najbolj magični trenutek – ko vidimo naš izhod, kjer bomo zapustili krožišče, vključimo desni smernik!!!! In zapustimo krožišče – s smernikom pokažemo, da zapuščamo krožišče in da se lahko vozilo, ki čaka pri naslednjem vhodu na krožišče varno vključi. S tem se poveča pretočnost krožišča!
  • večpasovna krožišča – imajo dva, ali več vhodnih pasov – in malček drugačna pravila razvrščanja
  • na desni pas se razvrstijo vozila, ki bodo krožišče zapustila na prvem izhodu – seveda s smernikom, kajti s tem bo voznik, ki čaka na drugem vhodu vedel, da dejansko zapuščate krožišče! V krožišče zapeljete, ko se prepričate, da je zunanji pas prost!
  • vozniki na levem pasu, ki bodo krožišče zapustili kasneje, pa se morajo obnašati malce drugače, saj morajo upoštevati na kateri izhod se boste uvrstili. Če greste cel krog na krožišču, ki ima štiri izhode in tri pasove, potem je situacija sledeča. Z levega pasu zapeljete v krožišče, ko je le to prosto, na najbolj notranji pas. Po krožišču se namreč vozi po notranjem pasu. Ko smo mimo drugega izhoda, s pogledom v desno ogledalo in z desnim smernikom zapeljemo na srednji pas. Ko smo mimo tretjega izvoza ponovimo prejšnjo vajo – smernik in zapeljemo na najbolj zunanji pas – zapeljemo iz krožišča in šele potem izklopimo smernik. Če obstaja dvojni izvoz, potem lahko iz krožišča zapeljemo tudi po drugem pasu, vendar v tem primeru moramo biti precej previdni na tiste, ki delajo krog po zunanjem pasu.

Del neumnosti o desnem pravilu sem pobrisal!

Za vse tiste, ki vas je strah krožišč. Nič strašnega niso, kvečjemo obratno. Če sledite zgornjim pravilom, vam bo vožnja skozi krožišča postala zabavna – ko boste naredili 42 krog na enem krožišče, pa ga lahko mirno zapustite in date možnost zabave še komu drugemu! In ne, krožišča niso namenjena driftanju!

Grafično ponazorjena vožnja v krožiščih

aix_en_provence_photo_01