Vprašanje, na katerega ni enoznačnega odgovora in ki si ga “neodločeni” državljani zastavljamo vsake štiri leta – letos so volitve 13. julija. No, v Sloveniji se je ta štiriletni mandat malce spremenil (predčasne volitve), tako da smo še večkrat pred odločitvijo, komu podariti svoj glas in tako naslednje štiri leta upati, da smo oddali glas pravilni stranki, ki je v predvolilnem času natrosila največ bučk in bila najbolj prijetna. Zakaj omenjam “neodločene” državljane? Ker nas je največ takšnih, ki nismo politično povsem pripadni nikomur, za razliko od nekaterih, ki jih lahko zbudiš ob 3. uri zjutraj in bodo povsem natančno vedeli, komu morajo oddati svoj glas na volitvav – verniki, ki jih jaz pač ne razumem povsem, saj jim je vseeno, kaj stranke ponujajo in kakšni so njihovi programi, edino pomembno je, da volijo “naše”.

Zakaj torej pišem o tem, katero politično stranko voliti na volitvah? Verjetno iz razloga, ker ima vsaka politična stranka svoj politični program, s katerim pokaže, kako razmišlja o stvareh, ki so v Sloveniji zelo narobe in bi jih bilo nujno zelo hitro spremeniti. Ponavadi so to precej “zlajnane floskule” – oživitev gospodarstva, hitrejše delo sodišč, enakopravnost, zmanjšanje brezposelnosti, da o brezplačnih tablicah za osnovnošolce in srednješolce niti ne govorim.

Programi posameznih strank bi morali biti najpomembnejši odločevalec za volivce in stranke bi morale vsako leto dokazovati, da se držijo svojih usmeritev, ki so nam jih obljubile. Ponavadi je ravno obratno – vse obljubje se z dnem, ko so znani rezultati volitev spremenijo v dim in se pozabi na volivce za naslednja štiri leta. Slovenski volivec ima precej kratkotrajni spomin in zgodba se lahko vsake štiri ponavlja.

Ker sem sam že šel parkrat brati programe posameznih političnih strank in ugotovil, da je v njih veliko puhlic, so spodaj povezave na posamezne programe političnih strank, ki so vredni vsaj pogleda, če ne temeljite preučitve. Namreč, če bi nekdo šel secirati te programe, bi kaj kmalu ugotovil, da iz te moke ne bo veliko kruha in da je precej podobnosti med njimi. Ampak zakaj hudiča bi se kdorkoli ukvarjal s tem?

p.s.: da tega, da je na straneh strank težko najti njihove volilne programe, niti ne omenjam!

 • Stranka SDS:

http://www.dz2014.sds.si/si/program/

 • Razbremenitev in razdolžitev podjetij in podjetnikov sta predpogoja za rast (Stop novim davkom in birokraciji).
 • Umik države iz gospodarstva omogoči podjetjem dostop do svežega denarja in novih trgov ter privablja neposredne tuje investicije.
 • Zmanjšali bomo visok javni dolg oziroma razdolžili bomo državo, kar bo odločilno vplivalo na večjo gospodarsko rast in zmanjšalo nezaposlenost.
 • Stranka SD

 • večja transparentnost slabe banke in pristop k prestrukturiranju slabih naložb
 • ukinitev dopolnilnega zavarovanja, uvedba obvezne zdravstvene dajatve, namenjene zdravstvu in ne zavarovalnicam
 • prenehanje javne funkcije v primeru pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje
 • Stranka Mira Cerarja

http://mirocerar.si/images/Dokumenti/Program_SMC.pdf

 • Zavezništvo Alenke Bratušek

 • Posebno pozornost bomo namenili razvoju, ki bo prinašal nova delovna mesta in imel multiplikativni učinek na celotno gospodarstvo in družbo.
 • v petih letih zgornja raven javne porabe ne bo presegala 45 % BDP (takšna višina izdatkov ustreza dolgoročno vzdržni višini prihodkov države, zakonska formalizacija cilja pa poveča predvidljivost in privlačnost za investitorje)
 • S subvencioniranjem najemnin, neprofitnimi stanovanji, trajnim najemom z možnostjo ugodnejšega odkupa ter spodbujanjem menjave stanovanj želimo poskrbeti za ta predpogoj oblikovanja samostojnejšega življenja mladih.
 • Stranka SLS

http://www.sls.si/wp-content/uploads/2014/06/program_SLS_02_objava.pdf

 • Stranka NSi

http://nsi.si/assets/files/pdf/2014/Junij/odgovorZAprihodnost_IN_Programske_izjave.pdf

 • Stranka PS

http://www.pozitivnaslovenija.si/n-11248-volilni-program-2014

 • Uvedba deljenega lastništva stanovanj za mlade družine (po načelu: 60 % posameznik osebno, 40 % javni sklad) z možnostjo odkupa prek najemnine.
 • 3. razvojna os: povezava Koroške z Belo krajino (izgradnja tunela med Trbovljami in avtocesto); začetek gradnje v 12 mesecih.
 • Bolj ciljno trženje ponudbe, pozicioniranje zdravstvenega/wellness turizma v ospredje, internacionalizacija ponudbe ter poudarjanje pestrosti naših regij.
 • Verjamem – Igor Šoltes

 • Združena levica

http://zdruzena-levica.si/images/program.pdf

 • Piratska stranka

http://piratskastranka.si/program/

In po takšnih programih naj se človek odloči, komu naj zaupa svoj glas in da v upravljanje državo za naslednja štiri leta. Saj se hecajo, kajne?

smc