Policija je začela objavljati podatke o številu migrantov, ki so vstopili v Slovenijo. Ti podatki so precej pomembni, ker nekateri mediji, predvsem pa ljudje na družbenih omrežjih manipulirajo z njimi. Namreč to so uradne statistike in kot takšne so pomembne za razumevanje celotne situacije, predvsem pa ne bo več možnosti potvarjanja številk, kot je bilo do sedaj v navadi.

Najnovejše podatke najdete na spletnem mestu Policije – http://www.policija.si/

Do 23.10.2015 do 14. ure je v Slovenijo vstopilo 50.410 migrantov! Od tega je 45% žensk in mladoletnikov. 55% Sircev in 25% Afganistancev.

Tabela 1: Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 23. 10. 2015 do 14. ure

Datum Število oseb
16.10.2015 0
17.10.2015 3.000
18.10.2015 2.700
19.10.2015 7.677
20.10.2015 7.478
21.10.2015 12.616
22.10.2015 9.339
23.10.2015 7.600
Skupaj 50.410

 

3 Responses to Podatki o številu migrantov, ki so vstopili v Slovenijo / vir Policija

 1. jin pravi:

  Kako pa vedo, koliko % je Sircev? Dvomim, da imajo vsi dokumente in dvomim tudi, da vsi povedo po resnici, od kod so. Sircev namreč zagotovo ne bo nihče vračal v državo v državljanjski vojni.

  • Anonimno pravi:

   sem ravno mislil vprašati, če obstaja uradna statistika, koliko teh pride brez vseh dokumentov, zaradi česar ni možno preveriti imena, starosti, niti države izvora…

 2. KP pravi:

  Končno smo res dočakali nekaj uradnih podatkov, ki so zelo zgovorni in povedo precej. Pa si poglejmo, kaj. Zaradi 140 znakovne omejitve so podatki žal bolj skopi, ampak nič ne de. Kljub vsemu lahko razberemo, da je prvi teden drugega migrantskega vala prišlo 50410 migrantov in da je med njimi 45% žensk in otrok.

  Izhajajmo iz trditev samooklicanih “mirovnikov”, ki vztrajno trdijo, da so vsi zgolj vojni begunci, da jih skrajno nehumane razmere na poti tako rekoč podijo vse do nemških ali vsaj avstrijskih vrat. Nadalje vemo, kakšen je modus operandi vojne v Siriji. Ogroženi so vsi, ki so na nekem območju “napačne” nacionalnosti ali vere. Kar pomeni, da mora zaradi golega preživetja pobegniti celotna družina, nikakor ne samo moški, ki po ureditvi statusa begunca naknadno pošlje še po preostanek družine. Iz vseh teh trditev, ki jih lansirajo “humanisti”, torej sledi, da bi demografska struktura migrantov morala približno ustrezati splošni demografski strukturi v rizičnih državah.

  Povsod po svetu je moških in žensk približno enako število, le z majhno razliko v “korist” enih ali drugih. Pravzaprav je edina izjema le LR Kitajska, kjer je nesorazmerje umetno in posledica politike “en otrok na zakonski par”. Ampak Kitajcev med migranti sploh ni. Poleg tega so vladni statistiki skupaj k ženskam prišteli še otroke obeh spolov. Znano pa je, da so demografske piramide v državah tretjega sveta položne oz. “mlade”, kar pomeni, da je delež otrok in mladih zelo visok, dosti višji kot v razvitih deželah. Skratka, delež žensk in vseh otrok skupaj bi že na prvi pogled moral biti precej višji kot 45%.

  Da ne bomo preveč na slepo ugibali, si poglejmo demografsko strukturo Sirije, ki temelji na popisu prebivalstva malo pred izbruhom vojne (podatke najdemo, če v angleški Wikipediji poiščemo članek “Demographics of Syria”):

  ………………..moški ženske
  0 do 14 let 4066109 3865817
  15 do 64 let 6985067 6753619
  65 let in več 390802 456336

  Če torej “peš” ali v Excelu seštejemo število sirskih žensk vseh starostnih kategorij in jim prištejemo še dečke pod 15 leti, se izkaže, da ti skupno predstavljajo ok. 67% celotne sirske populacije (oz. okroglo dve tretjini). Kar pa kar precej odstopa od 45%, kolikor jih je v enem tednu vstopilo v Slovenijo.

  Da ne bomo zgolj po politološko filozofirali v tri dni, kolikšno odstopanje je še “zanemarljivo”, se bomo spet zatekli k inferenčni statistiki, ki to nedvoumno pove. Inferenčna statistika se zgleduje po pravosodnih sistemih v normalnih državah, kjer je vsak obdolženec privzeto nedolžen, dokler se mu neizpodbitno in nedvoumno ne dokaže krivda. Tudi v statistiki tako pričnemo s t.i. nulto hipotezo (ekvivalent privzete nedolžnosti), ki zagovarja status quo. V našem primeru torej, da se demografska struktura migrantov še kar dobro ujema s splošno demografsko strukturo v Siriji (ali zelo podobno drugod v regiji), opažene razlike so zgolj pričakovana posledica vzorčenja (50 tisoč od 22 milijonov). Statistiki so razvili tudi več metod za preverjanje te hipoteze. Ena metoda je (ne)prekrivanje intervalov zaupanja, v našem primeru pa bomo izvedli njej popolnoma enakovreden Pearsonov test ujemanja (angl. goodness of fit), ki temelji na distribuciji hi kvadrat (angl. chi squared). Da ga izvedemo, si moramo najprej pripraviti tabelo z dejanskim in pričakovanim številom primerov v vsaki kategoriji, pri čemer dejansko število žensk in otrok dobimo tako, da izračunamo (in zaokrožimo) 45% od vseh naštetih migrantov, pričakovano pa je 67,244% od vseh (čeprav ni nujno, ga bomo zaokrožili):

  ……………………dejansko pričakovano
  ženske + otroci 22685 33898
  odrasli moški 27725 16512

  Sedaj lahko po preprosti formuli, ki jo najdemo v vsakem učbeniku osnov statistike (mnogo si jih lahko legalno naložimo s spleta), tudi “peš” izračunamo indeks hi kvadrat, ki znaša: 11323,7

  Ker imamo na voljo le dve kategoriji, kar pomeni eno prostostno stopnjo, lahko z enim izmed številnih nameskih programčkov ali spletnih appletov hitro izračunamo p vrednost, ki mi jo R (priljubljeno brezplačno orodje za statistiko) izračuna kot natanko 0. Ne neka majhna vrednost a la 1e-20 pač pa 0! Pa povejmo še, kaj p vrednost sploh pomeni. Po definiciji je to verjetnost, da v vzorcu zasledimo opaženo odstopanje od pričakovanega razmerja, če predpostavimo, da nulta hipoteza drži. Nulto hipotezo pa ovržemo, če je p vrednost manjša od nekega praga. Po defaultu je to 5%, kadar smo res strogi, ga znižamo na 1%, manj pa praktično nikoli. In naša p vrednost je nižja od tega! Samo mimogrede, da pri eni prostostni stopnji ovržemo nulto hipotezo pri 5% pragu, mora biti hi kvadrat indeks večji od 3,84, pri 1% pragu pa večji od 6,63. v našem primeru pa znaša več kot 11 tisoč!

  Skratka, s preverjenimi statističnimi metodami, ki tako v pravi znanosti kot tudi marsikje v družboslovju uživajo nesporno veljavo, smo dokazali, da demografska struktura migrantskega vala nikakor ne ustreza dejanski demografski strukturi držav v regiji in da je moških dejansko precej več, kot bi jih statistično “smelo” biti. Seveda tovrstno “premetavanje številk” še ne more veljati kot neizpodbiten dokaz, zato pa jasno pokaže, da nekaj ne štima. Vsekakor pa podatek, ob katerem bi morale varnostne službe nemudoma zastriči z ušesi!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.