Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na svojem spletnem mestu objavila seznam čebelarjev, pri katerih je bilo pravnomočno ugotovljeno, da so uporabljali neregistrirane pripravke za zdravljenje varoze.

Spodaj na seznamu so čebelarji in odločbe, tudi o tem, kako morajo ravnati.

Vendar pozor! Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je potrdil, da ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje (vir).

Na Nacionalnem inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v decembru 2015, takoj po objavi rezultatov izrednega nadzora medu, naredili preliminarno oceno tveganja za zdravje potrošnikov. Z analizami so v medu ugotovili prisotnost amitraza, in sicer v količinah, ki so manjše od dovoljenih za amitraz kot zdravilo za zatiranje varoj, to je 0,2 mg/kg medu. Preliminarna ocena tveganja je pokazala, da ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje.

Ocena tveganja za zdravje potrošnikov zaradi izpostavljenosti ostankom zdravil za uporabo v veterinarski medicini v medu in satju