Začetek šole pomeni tudi več otrok na cesti, ko je nujna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj so manjši in v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Da bodo šli prvošolčki #VarnoVŠolo, jim bodo poleg rumenih rutic letos pomagali še rumeni biorazgradljivi baloni, ki bodo pripomogli k boljši vidnosti otrok, vozniki pa bodo nanje bolj pozorni. Agencija za varnost prometa bo skupaj s partnerji med prvošolčke tako razdelila 20.840 rumenih biorazgradljivih balonov, po enega za vsakega prvošolčka v Sloveniji.

Agencija za varnost prometa želi poskrbeti za še boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost, zato je za letošnji prvi šolski dan poskrbela za prav posebno akcijo s sloganom #VarnoVŠolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti. Vsi prvošolčki v Sloveniji, letos jih bo prag šole prvič prestopilo 20.840, bodo skupaj s preventivnimi gradivi na temo prometne varnosti prejeli tudi rumene biorazgradljive balone, s katerimi bodo še bolj vidni.

Prejeli bodo knjižico Prvi koraki v svetu prometa z napotki staršem in skrbnikom glede varne udeležbe najmlajših v prometu in letak Šolska pot. V sodelovanju z zavarovalnicami Agencija prvošolčkom zagotavlja tudi rumene rutice. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

Agencija za varnost prometa bo tudi letos nadaljevala z uspešno prakso, ki so jo v sodelovanju z Zvezo šoferjev in avtomehanikov Slovenije uvedli lani, to je varovanje otrok v prvem tednu po poletnih počitnicah. Še naprej bodo izvajali strokovne presoje varnosti cest s pomočjo licenciranih presojevalcev cest na najbolj izpostavljenih mestih na šolskih poteh, ki morajo biti varne skozi celo leto. Prav tako je Agencija 30 občinam v brezplačno uporabo podelila prikazovalnike hitrosti, ki bodo v naseljih opozarjali voznike na primerno hitrost vožnje. Agencija je pripravila tudi nova preventivna gradiva #VarnoVŠolo s petimi koraki za večjo varnost udeležencev v prometu. Gradiva so zasnovana posebej za otroke in posebej za odrasle.

Preko spletnega portala šolskih poti Agencija spodbuja vse osnovne šole k pripravi načrtov šolskih poti, kjer začrtajo šolske poti, opredelijo kritična mesta ter vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu. Portal je namenjen učencem, učiteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti za boljšo preglednost nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin. Trenutno vsebuje že 173 načrtov šolskih poti ter preko 117 digitaliziranih načrtov.

Agencija znova opozarja, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želijo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Agencija svetuje: »Bodite vedno zgled otrokom, vozite in se v prometu vselej obnašajte odgovorno. Stopimo skupaj in naredimo več za večjo varnost otrok na cesti. Opremite svojega otroka z rumenim biorazgradljivim balonom, saj bo tako še bolj viden. Prav tako z objavo rumenega balona, simbola večje varnosti otrok na cesti, na družbenih omrežjih pomagajte širiti sporočilo o rumenem balonu in ozaveščati o otrocih na cesti. Bodite pozorni in pripravljeni, ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu!«

#VarnoVŠolo z rumenim balonom!

Rumeni biorazgradljivi baloni danes pripomogli k boljsi vidnosti otrok
Rumeni biorazgradljivi baloni danes pripomogli k boljsi vidnosti otrok