Branko Grims nasilje nad zenskami Branko Grims nasilje nad zenskami

Zanikovalec podnebnih sprememb Branko Grims / Slovenija bi morala odstopiti od Istanbulske konvencije

Poljska je napovedala, da bo odstopila od Istanbulske konvencije, kar pomeni korak nazaj pri zaščiti žensk pred nasiljem. In seveda desnica pri nas ne bi bila desnica, če ne bi začela pozivati naj to stori tudi desnica. Prvi je bil Branko Grims, ki je na tviterju zapisal: Tudi Slovenija bi morala odstopiti od Istanbulske konvencije. Najbolje hkrati z odstopom od zloglasnega Marakeškega “Globalnega sporazuma o zakonitih, varnih in urejenih migracijah”! In to brez odlašanja – takoj!!

Zakaj je tvitnil to? Verjetno zato, ker se rad zgleduje po drugih in ker bi rad bil takšen kot so drugi – poljski pravosodni minister konvencijo označuje za “feminističen izum, ki želi upravičiti homoseksualno ideologijo“. Sicer dvomim, da je zanikovalec podnebnih sprememb preberal Istanbulsko konvencijo, se mu je pa verjetno zdelo zelo dobro, da odpira novo temo, ki deli državljane. Mogoče pa je njegov tvit bolj poveden kot si je želel, da bi bil …

Kaj je Istanbulska konvencija (vir)?

  • Svet Evrope je v okviru svoje vodilne vloge na področju varstva človekovih pravic sprejel Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulsko konvencijo). Istanbulska konvencija je splošno priznana kot najdaljnosežnejši pravni instrument za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima kot kršitvi človekovih pravic. Odkar je bila leta 2011 odprta za podpis, je prejela močno podporo na vseh ravneh: od nacionalnih, regionalnih in lokalnih upravnih organov, javnosti, parlamentov, drugih nacionalnih, regionalnih in mednarodnih organizacij za človekove pravice, civilnodružbenih organizacij, medijev in akademske skupnosti. Zaradi svoje vizije o obvarovanju žensk in deklic pred nasiljem, je prejela nacionalna in mednarodna priznanja.
  • Veljati je začela leta 2014, zgolj tri leta po sprejetju, kar je pokazatelj, da države članice za usmerjanje pri izkoreninjanju nasilja na podlagi spola, potrebujejo pravno zavezujočo pogodbo, in dokaz za njihovo politično zavezanost načelom in vrednotam, zapisanim v konvenciji.

Kaj so cilji Istanbulske konvecije?

  • Izkoreninjenje nasilja nad ženskami in nasilja v družini mora biti pomemben politični cilj vseh vlad, ki si prizadevajo varovati človekove pravice vseh skupin. Čeprav je v zadnjih 30 letih več držav članic Sveta Evrope sprejelo številne pomembne ukrepe, se obstoječa zakonodaja pogosto ne izvaja v potrebni meri, storitve za pomoč žrtvam so močno omejene ali nezadostno financirane, seksistično mišljenje pa je še vedno močno razširjeno. Poleg tega se zakonodaja in podpora, ki sta na voljo, močno razlikujeta glede na državo, zaradi česar prihaja do hudih razhajanj glede zaščite žrtev.
  • Istanbulska konvencija države, ki so jo ratificirale, poziva, naj sprejmejo celovit nabor ukrepov za boj proti vsem vrstam nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Namen prav vsake določbe konvencije je preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam in preganjanje storilcev. Za to so potrebne 4 zakonska prepoved različnih oblik nasilja nad ženskami, kot so nasilje v družini, zalezovanje, spolno nadlegovanje in psihološko nasilje, in zakonske sankcije proti njim. Za odpravo nasilja nad ženskami ga moramo izrecno prepoznati in se zavedati, da je kaznivo dejanje.

Branko Grims nasilje nad zenskami
Branko Grims nasilje nad zenskami
  1. Neuravnovešeni kmetavzar Grims je še vedno v srednjem veku …

  2. Grims si zeli da bi bil lahko se vedno v casu ko bi lahko pretepal zenske. Zagaman kmetavz skratka.

Komentarji so zaprti.