Od torka dalje omejitev gibanja na obcine Od torka dalje omejitev gibanja na obcine

Od torka dalje omejitev gibanja na občine / zakaj Janez spremembe ukrepov tvitne ob nedeljah zvečer

Nov dan, nov odlok. Od torka dalje bo za celotno Slovenijo veljala omejitev gibanja na občine. In seveda je to Janez Janša tvitnil v nedeljo zvečer – preko neuradnega komunikacijskega kanala, kjer si demokracijo Janez predstavlja po svoje – tako, da blokira vse drugače misleče in nas ni malo!. Verjetno se spomnite, da so 22.10. govorili o sedmi dneh “lockdowna”. No, saj “niso lagali”, samo takrat so pozabili omeniti, da nas po sedmih dneh čakajo strožji ukrepi.

To, da ta vlada ne zna komunicirati in da spreminja odloke čez noč in jih sporoča preko tviterja je postala realnost. Medtem ko se v drugih državah odloki ne spreminjajo na dnevni bazi, pa pri nas vlada poskrbi za totalno konfuznost in za negodovanje ljudstva, ki ne more planirati življenja niti za dan vnaprej.

Zakaj Janez spremembe ukrepov tvitne ob nedeljah zvečer? Da uniči državljanom nedeljski večer. Zelo preprosto. Ker samo prestrašen narod je dobro vodljiv narod, kajne? In verjetno vsak od nas, ki ni v državni službi ve, da obstajajo “šefi”, ki se poslužujejo enake taktike – ki ob nedeljah zvečer besno pošiljajo elektronska sporočila s katerimi dokazujejo, da so lojalni in zveti podjetju in ki marsikomu uničijo povsem prijeten vikend. To, da Janez uporablja tviter kot “uradni kanal” za komunikacijo pa je itak nevredno kritike – je pa s tem dosegel, da ga mediji morajo spremljati, da vidijo kaj se dogaja z državo.

Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela odlok, ki zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače.

Območja občin so določena v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Seznam občin je objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/obcine/.

Trinajst izjem za prehajanje med občinami, tudi dostop do trgovin in nujno vzdrževanje groba

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem, in sicer za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 • nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Dokazila in izjave

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov bivališča,
 • naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 • navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 • navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
 • navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 • navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 • navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo in izjavo mora oseba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

Od torka dalje omejitev gibanja na obcine
Od torka dalje omejitev gibanja na obcine