sta sta

Recept za diskreditacijo v Sloveniji / objavi lažno informacijo o osebnem dohodku / primer Veselinovič in STA

Kako najbolj preprosto diskreditiraš nekoga v Sloveniji? Tako, da objaviš lažno informacijo o osebnem dohodku te osebe. Kljub temu, da številke nimajo veze v realnostjo, bo to dovolj, da bodo začeli ljudje verjeti, da direktor STA dobi dvakrat višjo plačo od ministrov – še posebej, če to tvitne Janez Janša in s povsem očitnim namenom poskusa diskreditacije.

Znesek osebnega dohodka je najboljši način za diskreditacijo v Sloveniji, saj so ljudje precej občutljivi na to, da imajo nekateri visoke plače. Ko nekdo omeni, da ima nekdo 8.500 evrov plače, takrat se v določenih ljudeh prebudi “fovšija” in začnejo se diskreditacije in žaljenje. Seveda to počne le majhen krog ljudi, ki so tam za to, da zanetijo iskre, ki se potem začnejo širiti naokrog. Če k temu prilije olje na ogenj še sam premier in njegova ekipa, potem je jasno, da ne bo nihče verjel tudi povsem uradnim informacijam in podatkom.

Škoda oz. poskus diskreditacije je bil opravljen in sedaj je vse ostalo povsem nepomembno. Nepomembno je, da nekdo ne razume med bruto bruto plačo, neto plačo in tudi kaj dejansko je realna plača, ki jo ta oseba dobi. Za poskus diskreditacije so dovoljena vsa sredstva, če gre za napad na nasprotnika desnice. Laž na laž na laž.

Ampak to smo sprejeli in to smo dovolili že vrsto let nazaj, ko smo dovolili počasno spreminjanje zgodovine in okrivljanje zgodovinskih dejstev. Tako lahko Branko Grims mirno trdi, da je bilo v povojnih pobojih v Sloveniji ubitih preko 100.000 ljudi, čeprav gre za LAŽ! Ampak za kaj bi kdo preverjal dejstva, kajne? Zakaj bi se kdo spraševal kaj je res in kaj ni res?

Nazaj k poskusu diskreditacije Bojana Veselinoviča s strani Uroša Urbanije in Janeza Janše. Začne se takole.

Nadaljujejo vojščaki …

Kaj pa je resnica?

STA mora objavljati informacije javnega značaja:

Prejemke direktorja ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Direktor Bojan Veselinovič: osnovno plačilo, ki se določi v višini povprečne bruto plače izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu, pomnožene z mnogokratnikom 2,83 (glede na velikost družbe), je 6.091,60 EUR bruto. Vsi dodatki (za delovno dobo, nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu) so že vključeni v osnovno plačilo.

Dogovorjena višina odpravnine znaša šestkratnik povprečne mesečne plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo direktorja družbe.

Podatki o bruto bruto prejemkih (vključujoč povračila stroškov) direktorja STA d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 so dostopni tukaj.

Neto prejemki direktorja od 1.1.2019 do 31.12.2019 znašajo 48.966,36 evrov.

Ja, tako se v Sloveniji poskuša diskreditirati vsakoga, ki ne tuli v isti rog kot oni sami. In najhujše pri vsem tem je, da določeni ljudje dejansko verjamejo vsemu, kar tvitne Janez Janša, čeprav se vedno znova dokaže, da gre zgolj in samo za #fakenews …

sta
sta