Široka mreža civilne družbe in nevladnih organizacij se povezuje v iniciativo Glas ljudstva, v okviru katere bomo v predvolilnem času s konkretnimi zahtevami za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi nagovorili politične stranke.

Predstavili bomo prvih 10 vzorčnih zahtev ter napovedali oblikovanje skupnih 100 zahtev, ki jih bomo predložili strankam in jih pozvali, da se do njih jasno opredelijo. Ne pričakujemo, da bodo vse stranke naše zahteve podprle, zahtevali pa bomo, da bodo o vsaki konkretni zahtevi izrazile svoje nedvoumno mnenje.

Z današnjim dnem lansiramo tudi spletno mesto https://glas-ljudstva.si/, ki bo skozi predvolilno kampanjo beležilo strankarske zaveze ter volivkam in volivcem nudilo vse potrebne praktične informacije, da se lahko volitev udeležijo informirano in  čim bolj množično.

Zakaj potrebujemo GLAS LJUDSTVA?

V preteklem letu in pol se je jasno pokazalo, da sta normalno delujoča parlamentarna demokracija in zastopanje interesov ljudstva s strani političnih strank v Sloveniji daleč od samoumevnega. Priča smo ogrožanju narave in voda, napadom na neodvisnost medijev, kršitvam ustave, prekinitvi socialnega dialoga ter nestrokovnim odločitvam in kadrovanju na skoraj vseh področjih družbe.

Čas je, da pred volilnim letom širok spekter civilne družbe skupaj s strokovnimi organizacijami in zavzetimi prebivalkami ter prebivalci vzpostavi strateško zavezništvo. Argumentirane predloge stroke bomo povezali s pobudami ljudi in tako oblikovali jasne zahteve ter pričakovanja do vseh političnih strank, ki bodo tekmovale za glasove in podporo ljudstva.

Politične stranke se vsebinskega dialoga z volivkami in volivci ter civilno družbo poslužujejo le približno enkrat na štiri leta, in sicer v času predvolilnega boja. Po volitvah pa so njihove obljube vse prepogosto pozabljene in potisnjene na stran.

Ne bomo in nočemo biti del strankarske politike. Hkrati pa se zavedamo, da okolje, javno zdravstvo, izobraževanje, delavske pravice, kultura in ostala področja, ki so pomembna za celotno družbo, upravlja politika, zato si moramo izboriti vlogo dejanskih soodločevalcev in ne zgolj (bolj ali manj) nemih prič.

Kdo vse se je pridružil pobudi Glas ljudstva?

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Transparency International Slovenia, PIC – pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja , Pravna mreža za varstvo demokracije, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Avanta Largo, Vitra Cerknica, Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”, Destilator klub, Plesni Teater Ljubljana, Društvo informacijski center Legebitra, Mirovni inštitut, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Slovenska filantropija, Danes je nov dan, Zavod Nefiks , ZAVOD KONC, so.p., Društvo Parada ponosa, Zavod Državljan D, Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje, Forum za enakopraven razvoj, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Amnesty International Slovenije, Društvo SMETUMET so.p., Društvo Ženska svetovalnica, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Alternativna akademija, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, IPoP – Inštitut za politike prostora, Društvo za preučevanje rib Slovenije – DPRS, Inštitut 8. marec, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo za Združene narode za Slovenijo , Ženski lobi Slovenije, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas , Center za slovensko književnost, Združenje ROVO, Odbor za pravično in solidarno družbo, Forum za demokracijo, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Zavod TransAkcija, Zavod Exodos Ljubljana, Maska Ljubljana, Sindikat Mladi plus in drugi.

protesti 28 maj 2021 ljubljana 5