To, da si SdSovci želijo na vsak način svoje ljudi na vseh položajih je jasno vsem. Sedaj bi radi tudi svojega člana v državno revizijski komisiji, saj se na področju oddaje javnih naročil obrne krepka milijarda evrov. Klemen Štibelj, sicer vodja kabineta pri Alešu Hojsu se je prijavil na razpis, ampak je zaradi neizpolnjevanja posebnega pogoja odpadel. Potem je poskusil Danijel Krivec pred mandatno volilno komisijo to sanirati, pri tem mu je seveda pomagal tudi Jožef Horvat, vendar na srečo nista uspela.

Ker se enemu izmed članov državne revizijske komisije izteče mandat, je bil zunaj razpis za novega člana iz vrst nepravnikov. Pogoji so sestavljeni iz dveh delov. Splošni in posebni. Za prve je odgovorna mandatno volilna komisija, za druge pa je odgovorna posebna komisija za presojo kandidatov – to so člani sodnega sveta, ki so neodvisni in na njihove odločitve ni mogoča pritožba.

MVK je 8. oktobra opravila razgovore, s kandidati, ki so izpolnjevali splošne pogoje. Ena izmed kandidat zaradi starosti ni izpolnjevala pogojev. In ostali kandidati so se predstavili na “zaslišanju” pred posebno komisija, ki je ugotavljala pogoj osebne primernosti in pogoj ustreznih, vsaj 9 letnih izkušenj na področju javnega naročanja.

Posebni pogoj osebnostne primernosti so izpolnjevali vsi kanditati. Pri pogoju delovnih izkušenj, pa pogoja ni izpolnjeval Klemen Štibelj.

Na razgovoru s člani komisije ni znal pojasniti kaj konkretno je na področju javnega naročanja delal. Njegovi odgovori so bili prazni, izmikajoči, in povsem neuporabni. Kljub temu, da je bil zaposlen na različnih ministrstvih, misijah, ni znal pojasniti kaj so bile njegove zadolžitve na področju javnih razpisov, kar je bil seveda pogoj za to službo.

Ker se je izkazalo, da kandidat ni primeren, je seveda v igro pred MVK posegel Danijel Krivec, ki je želel, da se odločanje prestavi, predvsem pa je želel prikazati, da je kandidat napisal pritožbo na to odločitev posebne komisije in v njej je “argumentiral” vse skupaj.

Z drugimi besedami. Kandidat ni točno vedel s čim se je ukvarjal, ampak ker je njihov, potem mu seveda pripada to mesto. Pri tem pa so pozabili, da pritožba na odločitev posebne komisije nima pravne narave, ker zakon ne daje kandidatom pravnega sredstva za pritožno na posebne pogoje. Vse bi namreč lahko povedal na zaslišanju.

Če vam ni škoda 25 minut vašega časa, potem si poglejte kako si SdSov Danijel Krivec in NSijevec Jože Hrovat predstavljata demokracijo po njihovo – https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-mandatno-volilne-komisije/174821388/00:06:56

Policija pred parlamentom