Ali je vpogled v osebni dokument ob preverjanju PCT pogojev zakonit? DA! Zakon o varstvu osebnih podatkov v svojem 18. oz. 82. členu dopuščata vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, je pred časom že objavila informacijska pooblaščenka (vir). Dovoljen je vpogled, ni pa dovoljena hranjenje dokazil – ni dovoljeno kopiranje, fotografiranje …

Zadnje čase vse pogosteje opažam komentarje na družbenih omrežjih, kjer ljudje trdijo, da jim nihče ne sme vpogledati v osebni dokument pri preverjanju PCT pogojev. Da je to pač samo določeno z odlokom, ki nima za seboj zakona. Da pač varnostnik, ali pa gostinec nima pooblastil, da “pregleduje zdravstveno dokumentacijo in osebni dokument”.

Ponavadi se potem to nadaljuje s trditvami,  da lahko “po zakonu ovadim ljudi ki mi preprečijo vstop ker nimam PCT zaradi diskriminacije, prekoračitev položaja, nevestno opravlajnje dela in preprečitev vstopa”.

Škoda, ker takšni komentatorji ne poznajo Zakona o varstvu osebnih podatkov, saj sicer ne bi pisali teh neumnosti. Včasih je vseeno dobro preveriti kakšne zakone imamo v Sloveniji in kaj piše v njih, pred takšnimi trditvami. Recimo v Zakonu o varstvu osebnih podatkov:

  • 18. člen
    (2) Upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.
  • 82. člen
    (1) Oseba javnega ali zasebnega sektorja lahko za namene varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v njenih prostorih od posameznika, ki namerava vstopiti ali izstopiti iz tega prostora, zahteva, da navede vse ali nekatere osebne podatke iz drugega odstavka tega člena ter razlog vstopa ali izstopa. Po potrebi lahko osebne podatke preveri tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika.

Z drugimi besedami. Delodajalec ali ponudnik storitve lahko torej v dokazila (in v povezavi s tem v osebni dokument) glede izpolnjevanja pogojev PCT vpogleda, ne sme jih pa hraniti.

Za tiste, ki so upravljavci osebnih podatkov velja, da lahko pred vnosom podatkov v zbirko preveri njihovo točnost z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika.

Če želite še več informacij glede preverjanja PCT pogojev – potem so na voljo Smernice preverjanja PCT pogojev za posameznika.

covid 19 aplikacija