Neuradni rezultati volitev, ki so se zgodile včeraj, prinašajo zanimiv pogled na ministre trenutne oblasti. Glede na to, da so bili ministri predstavljeni kot visoko sposobni in zaupanja vredni, jim volivci v večini primerov niso dali ponovne možnosti, da zasedejo stolčke v parlamentu.
Seveda se lahko, z glasovnicami iz tujine, rezultati še spremenijo. Vendar trenutno vse skupaj izgleda takole:

V parlamentu:
Janez Janša – Predsednik vlade
mag. Andrej Vizjak – Minister za gospodarstvo
mag. Radovan Žerjav – Minister za promet

Zunaj parlamenta:
dr. Andrej Bajuk – Minister za finance
Dragutin Mate – Minister za notranje zadeve
dr. Dimitrij Rupel – Minister za zunanje zadeve
dr. Lovro Šturm – Minister za pravosodje
Karl Viktor Erjavec – Minister za obrambo
Marjeta Cotman – Ministrica za delo, družino in socialne zadeve
Iztok Jarc – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Vasko Simoniti – Minister za kulturo
Janez Podobnik, dr. med. – Minister za okolje in prostor
dr. Milan Zver – Minister za šolstvo in šport
Zofija Mazej Kukovič – Ministrica za zdravje
dr. Gregor Virant – Minister za javno upravo
Mojca Kucler Dolinar – Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Ivan Žagar – Minister brez resorja, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike
dr. Žiga Turk – Minister brez resorja, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja
strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform

Odstreljeni/odstopljeni ministri, ki niso prišli v parlament:
mag. Andrej Bručan – Minister za zdravje
dr. Jure Zupan – Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Janez Drobnič – Minister za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Božič – Minister za promet
Marija Lukačič – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano