Zavod K6/4 razpisuje delovno mesto programskega vodje projekta Klub K4.

Delovno mesto obsega:

 • Upravljanje človeških virov
 • Načrtovanje in zasnova programa
 • Načrtovanje programskih smernic
 • Koordinacija izvedbe programa
 • Priprava razvojnih vsebin na nivoju programa
 • Sodelovanje pri izvedbi posameznih programov
 • Priprava vsebin za pridobivanje nepovratnih sredstev

Od kandidatov pričakujemo:

 • Odličnost v komunikaciji
 • Predanost, zanesljivost, odgovornost
 • Sposobnost načrtovanja in organiziranja človeških virov
 • Sposobnost tako samostojnega kot timskega dela
 • Poznavanje programa in zgodovinskega razvoja Kluba K4
 • Odlično poznavanje področja glasbe (z vidika zabave kot tudi z vidika umetnosti) in entuziazem do glasbe
 • Sposobnost oblikovanja večletne programske sheme in programske nadgradnje Kluba K4

Prijava naj vsebuje:

 1. CV, z email in GSM kontaktom,
 2. Vizija širitve/spremembe/nadgradnje programskega okvira Kluba K4 in smernice razvoja Kluba K4 na programskem nivoju
 3. Kratko recenzijo programa Kluba K4 (za zadnjih 5 let, kandidati si lahko pomagate z arhivom programa na spletni strani www.klubk4.org)

Zavod K6/4 razpisuje delovno mesto vodje projekta Klub K4.

Delovno mesto obsega:

 • Upravljanje človeških, materialnih in finančnih virov
 • Sodelovanje pri načrtovanju izvedbe programa
 • Koordinacija izvedbe programa
 • Pridobivanje nepovratnih sredstev
 • Priprava razvojnih projektov

Od kandidatov pričakujemo:

 • Odličnost v komunikaciji
 • Predanost, zanesljivost, odgovornost
 • Sposobnost načrtovanja in organiziranja človeških, materialnih in finančnih virov
 • Sposobnost tako samostojnega kot timskega dela
 • Poznavanje področja delovanja kluba K4
 • Poznavanje glasbe in entuziazem do glasbe

Prijava naj vsebuje:

 1. CV, z email in GSM kontaktom,
 2. Vizijo organizacije in vodenja Kluba K4 ter vizijo nadaljnega razvoja kluba
 3. Recenzijo spletne strani www.klubk4.org

Prijave pošljite na naslov [email protected] ali po pošti na naslov: Zavod K6/4, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom razpis K4.

Rok za oddajo prijav je 14.10.2010; prijav, ki ne bodo vsebovale dokumentov pod točkami     1-3, ne bomo obravnavali.