Če se mi zdi ideja za Supervizorjem odlična in uporabna, se mi zdi Objava podatkov o transakcijah 38. člen ZPPDFT, ki ga dnevno objavljajo na spletnem mestu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja precej zgrešena. Zakaj? Ker ne vem, zakaj bi morala javnost imeti dostop do teh podatkov, ko bi bilo povsem dovolj, če bi te podatke imel Urad za preprečevanje pranja denarja in bi javnosti bil omogočen vpogled, vendar ob registraciji, oz. identifikaciji.

Takole imajo zapisano na spletnem mestu:

Urad RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št 60/07, 19/10 IN 77/2011; v nadaljevanju. ZPPDFT) objavlja seznam držav, iz drugega odstavka 22.a člena tega zakona in držav, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Organizacije iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT morajo Uradu sporočiti podatke o vsaki transakciji, ki presega vrednost 30.000 eurov in se izvaja v dobro pravnih in fizičnih oseb v države ali s sedežem oziroma stalnim ali začasnim prebivališčem v naslednjih državah:

Sledi spisek držav: Iran, Kuba, Bolivija, Turčija, Andora… Cel kup jih je. In posledično podjetja, ki delajo s temi državami, oz. uvažajo stvari iz teh držav, se sedaj javno razkrivajo s kom delajo. Namreč v Excel tabeli, ki jo vsak dan objavijo na spletnem mestu, so tudi podatki komu je bil denar namenjen. Recimo včerašnja tabela izgleda takole – klik na link.

Torej iz tega je razvidno, da je podjetje NIKAL D.O.O., ki ima sedež v Mariboru, nakazalo podjetju THISTLE TRAVEL, ESA TRZ.I iz Turčije znesek 212,461 eurov za TURISTIČNE USLUGE. Ali je to podatek, ki mora biti res na očeh javnosti?? Meni osebno se zdi tole precej sporno z vidika poslovanja podjetja, kateremu so takšne stvari lahko poslovna skrivnost?! Se motim?

Dnevno sveže informacije o nakazilih v “nevarne države” lahko poiščete na naslovu !