Nagradni foto natečaj Začuti Ljubljano

Za vse ljubitelje fotografije, je Ljubljana, pametno mesto pripravila nagradni foto natečaj – Začuti Ljubljano, ki poteka na Facebooku. Vendar pozor, nagrade niso pogojene s številom lajkov vaše fotografije! Foto natečaj ima 4. kroge, ki so tematsko obarvani:

  1. krog, od 1. do vključno 21. avgusta.: Ljubljana v gibanju
  2. krog, od 22. avgusta do vključno 11. septembra: Zelena Ljubljana
  3. krog, od 12. septembra do vključno 2. oktobra: Voda je življenje!
  4. krog, od 3. do vključno 23. oktobra: L kot Ljub … ezen

Vsak krog bo dobil svoje zmagovalce, na koncu pa se bodo vsi sodelujoči potegovali za glavne nagrade: Apple iPad, Apple iPad mini, Nikon Coolpix S8200. Zmagovalca bo določila strokovna komisija, ki jo sestavljata fotografa Miro Majcen in Antonio Živkovič in Martina Merslavič (Siemens d.o.o.) in Nataša Jazbinšek Seršen (MOL).

Več informacij – http://www.ljubljanapametnomesto.si/sodelujte/zacuti_ljubljano

V drobnem tisku je napisano tole:

  • V natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več.
  • Sodelujoči neodplačno dovoljuje organizatorjema v času trajanja časovno neomejeno javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) in kot tudi preko svetovnega spleta in v vseh drugih medijih, ki so v domeni organizatorjev.
  • Organizator bo od navedene vrednosti nagrade za nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Pravila so znana, tudi teme – torej lahko začnete s fotografiranjem in nalaganjem fotografij – https://apps.facebook.com/zacutiljubljano/

ljubljana_photos5

ljubljana_photos4

ljubljana_photos3

ljubljana_photos2

ljubljana_photos6

ljubljana05

ljubljana06