Zadnje čase opažam vse več personaliziranih registrstkih tablic na vozilih. Če so bile te registrske tablice pred leti še nekaj povsem čudnega, so sedaj postale povse običajne – v obtoku jih je preko 15.000. Vendar so včasih precej neobičajne želje lastnikov vozil, ki si dajo izdelati personalizirane registrske tablice. Pri nas je določeno, kaj je lahko na takšni tablici.

Registrske tablice z izbranim delom označbe:

  • izbrani del mora vsebovati najmanj tri in največ šest črk ali kombinacije črk in številk, od tega najmanj eno črko.
  • izbrani del lahko vsebuje največ en pomišljaj na kateremkoli delu.
  • izbrani del ne sme vsebovati kratic državnih organov, tujih predstavništev ali mednarodnih organizacij
  • izbrani del označbe lahko vsebuje poleg črk slovenske abeced ( razen Č, Š in Ž) tudi črke X, Y in W; tudi tu pa je prepovedana je zaporedna raba kombinacij črk in številk: I in 1, B in 8 ter G in 6
  • pravilnik določa prepovedana zaporedja črk in številk, katerih ni dovoljeno izbrati

Tablica z izbranim delom označbe: 2x cena serijsko izdelane tablice

Vendar pri nas niso tako zabavne tablice, kot so v tujini. Spomin iz ZDA je še kako živ in tudi tablice so precej drugačne, kot so naše. Da o domišljiji niti ne govorimo!