Vas zanima kam gre javni denar? Portal – Transakcije zavezancev informacij javnega značaja (TZIJZ), ki so ga predstavili pred mesecem dni, vam omogoča vpogled v to na spletnem naslovu http://www.ujp.gov.si/. Narejen je spisek zavezancev, ki so registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja in po njih lahko iščete transakcije, ki so jih opravili. Orodje je sicer malce okorno in precej nedodelano, prav tako pa je omogočen vpogled v podatke samo za obdobje enega meseca. Vendar so podatki precej zanimivi in dejansko s tem orodjem dobimo vpogled tudi v plače fizičnih oseb – njihova imena morajo biti skrita.

Recimo v primeru UKCja Ljubljana je bil največji prejemek fizične osebe 8806,63 eurov. Podjetje SALUS, VELETRGOVINA pa je v enem mesecu prejelo 2.995.933,74 eurov.

Seveda se da s temi podatki precej dobro manipulrati in prikazovati različne stvari, vendar je vseeno zanimiv vpogled v to, katera podjetja poslujejo s podjetji, ki so v državni lasti. Upam, da se tale sistem še izboljša in bo možen pregled tudi za daljše časovno obdobje, predvsem pa si želim da bi se nekdo lotil teh podatkov in bi iz njih naredil pregledne stvari, ki bi dale uvid katera podjetja dejansko živijo prisesana na državnih jaslih.

Na ministrstvu za finance so zapisali (vir):

V skladu z 10.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) UJP prek spletne aplikacije Transakcije zavezancev informacij javnega značaja »TZIJZ« omogoča dostop do informacij javnega značaja o transakcijah, opravljenih v breme javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, poslovnih subjektov v 100 % lasti oseb javnega prava in drugih porabnikov proračunskih sredstev, ki so registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Podatke o transakcijah proračunskih uporabnikov, ki so v evidentirani v RZIJZ, UJP pridobiva iz lastnih evidenc, o transakcijah drugih registriranih zavezancev pa od ponudnikov plačilnih storitev – bank, ki vodijo njihove transakcijske račune.

Transakcije zavezancev informacij javnega značaja (TZIJZ)
Transakcije zavezancev informacij javnega značaja (TZIJZ)