Živimo v času, ko nas prodajalci poskušajo prepričati v nakup izdelkov z različnimi metodami. Ena izmed njih so tudi nakupni pečati / označke, ki jih podelujejo produktom, znamkam in ljude naj bi na podlagi tega tudi dobili boljše zaupanje do posameznega branda, ali izdelka.

Glede na to, da je vsako leto več nakupnih pečatov, ki v končni fazi prinesejo korist tistemu, ki “ga je izumil” oz. pripeljal “franšizo” iz tujine, se mi zastavlja vprašanje ali Slovenci sploh verjamemo v takšne označke, ki se pojavljajo v raznih oglasih. Ali nas takšen nakupni pečat prepriča v to, da se odločimo za izdelek B, namesto za izdelek A, ker ima pač par pečatov več? Ali pa bolj zaupamo blagovni znamki, ker sodi med Trusted Brands?

Sam v te stvari precej dvomim, saj imam občutek, da je v Sloveniji merilo, ki odloča med izdelki, v večini primerov cena. Se motim?

Glede na to, da obstajajo različni kriteriji, kako se pride do različnih nakupnih pečatov, je zanimiv vpogled v to, če bi se moral odločiti za enega izmed njih, ki ima veljavo. Kakšna je torej razlika med nakupnimi pečati Produkt leta / Best Buy / Superbrands / Trusted Brand?

Produkt leta je nakupni pečat, ki podjetja nagrajuje za inovativnost. Podjetja lahko nominirajo svoje izdelke ali storitve, ki so se na slovenskem trgu pojavili pred manj kot 18 meseci – kot nov izdelek ali pa kot bistveno izboljšan. Izdelke prijavijo brezplačno, nakar jih najprej pregleda neodvisna strokovna žirijo po prej omenjenih kriterijih in jih da na ocenjevanje potrošnikom. Izbrani izdelki se razvrstijo v posebne kategorije, kot so hrana, pijača, osebna nega, gospodinjski aparati, ostalo itd. Potrošniki glasujejo med ponujenimi produkti prek neodvisne javnomnenjske raziskave mednarodnega podjetja za raziskave ACNielsen.

Izberejo vzorec, ki je reprezentativen in usklajen s Statističnim uradom RS, ujema se torej po spolu, regiji in starosti. Poleg tega raziskava poteka na ISO certificiranem spletnem panelu, ki velja za zaupanja vredno in transparentno platformo pri spletnem anketiranju. Anketiranci se prostovoljno prijavijo in dobijo povabilo za raziskavo. Leta 2012 je bilo v spletni panel prijavljenih približno 10.000 oseb. Zmagovalec je izračunan na podlagi 3 kazalcev: inovativnost, privlačnost in zadovoljstvo, pri čemer slednji kriterij – torej zadovoljstvo ob uporabi potrošnika – šteje polovico ocene.

O zmagovalcih nagrade Produkt leta torej ne odločajo nizke cene ali najboljša prodaja, niti trenutni priklic blagovne znamke ali izdelka v spomin, temveč jih v posameznih kategorijah na podlagi izboljšav izdelka, namer nakupa, uporabnosti in zadovoljstva ob uporabi določijo potrošniki sami.

Best Buy se podeljuje izdelkom ali storitvam, ki ponujajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno izključno na podlagi mnenja in izkušenj uporabnikov. Opravlja jo švicarska hiša Icertias, prvič so jo v Sloveniji opravili leta 2013, podobno kot ostale preko spleta, in sicer med 1200 slovenskimi potrošniki, starejšimi od 15 let.

Pri raziskavi se uporablja metoda DeepMA (»deep mind awarness«), podobno kot pri pečatu Trusted brand tudi pri tej raziskavi anketiranci sami navedejo željeno blagovno znamko. To pomeni, da so vprašanja odprtega tipa, v anketi sprašujejo po 56 različnih kategorijah izdelkov in storitev iz sektorjev trgovina, prehrana, obutev, oblačila, kozmetika, gospodinjskih aparatov, telekomunikacije, itd.

Tako se je na primer zgodilo, da je za najboljšo spletno trgovino z bio izdelki pečat »best buy« dobil Spar, čeprav ta spletne trgovine sploh nima. Ko sicer ponudnik dobi nagrado oziroma medaljo »Best buy award« za izdelek oziroma storitev, ki ga dejanskoponuja pa lahko, ta certifikat traja dve leto, potem ga pa mora kupiti, če se z njim še naprej oglaševati.

Je mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1994 v Angliji in deluje v 84 državah sveta. Vsako leto izbira blagovne znamke, ki si v državi zaslužijo naziv Superbrands. Blagovne znamke iz slovenskega trga so na seznamu vključene po deležu oglaševanja v preteklem letu, kjer so oglaševalci po velikosti proračuna razporejeni po kategorijah. Največji proračuni za oglaševanje pripadajo trgovinam, telekomunikacijam, prehrani in avto industriji.

Blagovne znamke izbere strokovni svet, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz poslovnega sveta, sveta trženja, medijev, univerz in strokovnih združenj. Merila so – kakovost, zanesljivost, drugačnost in čustveni naboj. V eni izmed raziskav, natančneje za leto 2009 je bila metodologija izbora, komunikacija in poročanje medijev ob predstavitvi rezultatov pomenljiva. Naziv Superbrands je namreč dobilo več 100 blagovnih znamk, v javnosti pa so izpostavili samo t.i. aktivne blagovne znamke – to so bile tiste, ki so finančno podprle publikacijo Superbrands.

Meri zaupanje blagovni znamki. Raziskavo že 10 let izvaja revija Reader’s digest v 16 državah sveta in če nisi njen naročnik, ne moreš sodelovati. V Sloveniji se je v letu 2014/15 izvajala devetič. Naročniki te revije v vprašalniku odgovarjajo, kateri blagovni znamki v določeni kategoriji najbolj zaupajo.

Blagovne znamke torej niso ponujene, ampak jih zapišejo sami v eno izmed 32 navedenih kategorij. V objavah za medije so po raziskavi za leto 2015 sicer podal zgolj podatek o poslanih vprašalnikih (poslali so jih 8013), ne pa koliko je bilo dejanskih respondentov. Prejemniki priznanja sicer lahko logotip brezplačno objavljajo in komunicirajo.

Komu torej zaupati? Ali sploh zaupati tem nakupnim pečatom? Vprašanja na katera naj si vsak sam odgovori in razmisli o tem, komu lahko največ koristi prinesejo takšni pečati?

Dva zanimiva članka na to temo:

bestbuy