V Sloveniji obstaja varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki ga je imenovala vlada RS 1. marca 2015. Ta oseba uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. 1. varuh teh odnosov je dr. Jože Podgoršek.

Resno? Najprej sem mislil, da je to šala. Razumem, da imamo v Sloveniji cel kup nečesa, ki služi nečemu. Tudi takšen varuh verjetno služi nečemu, ampak čemu, je pa drugo vprašanje. Ker ima svoje spletno mesto – http://www.varuhverigehrane.si sem tam našel njegovo poslanstvo, ki pa ga povsem ne razumem.

Zadnja novica, ki je objavljena na spletnem mestu je z datumom 18.07.2016, kar pomeni, da že tri mesece ni bilo nič zanimivega na tem področju. No, pa tudi pred tem se ni ravno veliko dogajalo na tem področju.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: Varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti (Zakon o kmetijstvu, 61.d člen, prvi odstavek). Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano (Zakon o kmetijstvu, 61.d člen, drugi odstavek).

Glavni cilji, ki jim bom kot varuh sledil, so:

 1. spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano,
 2. ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane,
 3. ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okviri pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane,
 4. vzpostavitev mehanizma za prepoznavanje in sankcioniranje plačilne nediscipline,
 5. vzpostavitev mehanizma za spremljanje tržnih aktivnosti, zlasti pogodb in nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano  promoviranje primerov dobrih praks v verigi preskrbe s hrano,
 6. opozarjanje na nepravilnosti pristojnim inštitucijam.

Za dosego zastavljenih ciljev bomo skupaj s tehnično pomočjo osebja MKGP organizirali različne dogodke, in sicer:

 1. posvet na temo »Pošteni odnosi v verigi preskrbe s hrano«,
 2. sestanki z največjimi kupci hrane na temo »Kako preprečiti neprimerna ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano«,
 3. sestanki z največjimi pridelovalci in predelovalci hrane na temo »Moje zakonsko določene pravice pri pogodbenih odnosih s trgovino«,
 4. predstavitev dela varuha na vsaj eni sejemski prireditvi,
 5. posvet z agrarnimi ekonomisti in nadaljnje delo z njimi na temo »Postavitev poštenih odnosov v verigi preskrbe s hrano«,
 6. individualni sestanki z deležniki, pri katerih bomo opazili pogodbene nepravilnosti in neusklajenost z aktualno zakonodajo.

Poleg dogodkov bomo organizirali tudi različne promocijske aktivnosti, kot so:

 1. priprava spletne strani,
 2. priprava in tisk različnih biltenov za ozaveščanje pridelovalcev in kupcev,
 3. sodelovanje na različnih aktivnostih v organizaciji raziskovalnih, izobraževalnih in drugih inštitucij.

Takle mamo. Me zanima, če imamo predvideno tudi kakšno funkcijo za gubljenje vremena, ker bi bila povsem primerna za ta čas v katerem naša vlada opravlja svoje poslanstvo..

varuhverige