Zadnje čase je veliko govora o o financiranju zasebnih šol. Danes bodo poslanci v parlamentu odločali o tem koliko naj država prispeva za financiranje zasebnih osnovih šol. Včeraj pa je civilna iniciativa Združeni starši pred parlamentom protestirala proti predlogu ministra Pikala, saj si želijo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji, ki naj jih financiramo mi vsi.

Izobraževanje je svobodno, piše v ustavi. Zame to ne pomeni, da ima vsak možnost ustanovitve zasebne osnovne šole, ki jo potem financira država. No, seveda se ustavno sodišče ne strinja se tem. Leta 2014 so ugotovili, da so določila zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) neskladna z ustavo.

Po predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje bi država obvezni del javnega programa financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala.

Verjetno bo lažje, če izpostavim samo par stvari, ki se mi zdijo precej pomembne pri tej debati, kajti občutek imam, da se tistim, ki zagovarjajo zasebne osnovne šole ne gre za otroke, ampak zgolj za interese tistih, ki bodo imeli korist od tega. Bodo imeli tudi otroci korist od zasebnih osnovnih šol?

  • slovenske osnovne šole so kvalitetne
  • slovenske osnovne šole so dostopne vsem
  • slovenske osnovne šole so po celi Sloveniji
  • slovenske osnovne šole so brezplačne
  • slovenske osnovne šole ne delijo otrok

Verjetno se s temi točkami vsak strinja? Upam. Pa bom sedaj poskušal enako storiti še za zasebne osnovne šole.

  • ali potrebujemo zasebne osnovne šole, ker javne šole niso dovolj kvalitetne?
  • ali potrebujemo zasebne osnovne šole, ker ni dovolj javnih šol in ker otroci ne dobijo prostora v njih?
  • ali bodo otroci, ki bodo hodili v zasebne osnovne šole “nekaj več” od ostalih, ki bodo hodili v javne šole?
  • ali bodo otroci iz Zgornje Kungote imeli enako možnost obiskovati zasebne osnovne šole kot tisti iz Ljubljane?
  • ali bodo zasebne osnovne šole za vsa različna verska prepričanja?

Očitno si nekateri želijo, da bi se delal prepad med vrstniki že v osnovni šoli. Tisti, ki bodo hodili v zasebne osnovne šole bodo pač nad tistimi, ki ne bodo imeli enakih možnosti, ker ne bodo zasebne osnovne šole po vsej Sloveniji. Očitno se sedaj ta delitev ni začela dovolj kmalu, pa je tudi to potrebno spremeniti. Žalostno, vendar resnično.

Mogoče za konec samo še en del iz ustave … V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Jaz sem za javno šolstvo!

Jaz sem za javno solstvo
Jaz sem za javno solstvo