Danes je Delo objavilo članek z naslovom Kris v davčnem primežu, kako ga rešiti, kjer pišejo o težavi društva Palčica Pomagalčica, ki nima statusa humanitarne organizacije in bo za zbrano donacijo 3,8 milijona evrov moralo plačati davek – okoli 1,9 milijona evrov. Da, prav ste prebrali …

Zgodba Krisa se je dotaknila nas vseh. Donirali smo vsak po svojih močeh in v manj kot tednu dni zbrali 3,8 milijona evrov. Donacije še vedno prihajajo in znesek se še viša. Vendar so sedaj očitno ugotovili, da društvo Palčica Pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije in posledično bo potrebno plačati davek ..

Verjetno se bo našla kakšna rešitev za to situacijo, vendar jaz sem se odločil, da v takšnih ad hoc situacijah ne bom več sodeloval. Z veseljem darujem, vendar od sedaj naprej darujem samo še preverjenim organizacijam.

Probleme s to akcijo je imel Telekom, probleme s to akcijo je imel NLB … Ker se organizatorji akcije niso lotili tega kot je treba. To, da društvo nima statusa humanitarne organizacije pa je “šalabajz” brez primere.

Ali je res tako težko, preden se odločiš za mobilizacijo celotne Slovenije preveriš vse dejavnike, ki so potrebni za to, da je takšna akcija legitimna, predvsem pa, da ne pride do raznih zlorab in pomislekov? Ali je res tako težko zavrteti par telefonskih številk in se pozanimati o tem kako vse skupaj poteka in kaj vse potrebuješ za to?

Verjetno bo država našla rešitev za to nastalo situacijo, vendar to ni rešitev. Ni prav, če za vse veljajo enaka pravila. Bo naslednjič FURS prav tako pogledal skozi prste, ko se bo zgodilo kaj takšnega? Kaj pa, če bi imeli precej bolj transparentno organizirane te humanitarne reči? Recimo, da bi šle donacije na en račun in bi bil za različne namene drugačen sklic? In prav tako vsi prihodki od poslanih SMSov in vse ostalo? Ker v nasprotnem primeru se bo vedno našel nekdo, ki bo podvomil v pravilnost – še posebej pri milijonskih zneskih … Škoda …

24. člen

(vloga za pridobitev statusa)

Postopek za pridobitev statusa humanitarne organizacije se začne z vlogo organizacije na pristojno ministrstvo. Vlogi je treba priložiti:

  • dokazila o tem, da je organizacija najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljala humanitarno dejavnost (letno poročilo o delu za preteklo leto; podatki o programih in storitvah, ki jih je organizacija izvajala v preteklem letu, in potrdilo oziroma akt, ki izkazuje datum ustanovitve organizacije);
  • dokazilo o vpisu v register društev in temeljni akt (za društva);
  • dokazilo, da je organizacija pravna oseba in da samostojno razpolaga s sredstvi (za organizacije iz četrtega odstavka 2. člena);
  • dokazila o izpolnjevanju meril, ki jih določa ta zakon (15. do 21. člen);
  • program dela
Drustvo Palcica Pomagalcica nima statusa humanitarne organizacije jaz darujem samo se preverjenim organizacijam
Drustvo Palcica Pomagalcica nima statusa humanitarne organizacije jaz darujem samo se preverjenim organizacijam