V času prejšnje vlade je bil sprejet zakon, ki je nalagal točno določene kvote slovenske glasbe za radijske in televizijske programe in tudi časovne okvite.. Ustavno sodišče je sedaj razveljavilo prvi odstavek 86. člena ter prvi do peti odstavek 86.a člena medijskega zakona in tako potrdilo pobudi državnega sveta in mariborskega Radia City. Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o medijih, ki določajo kvote slovenske glasbe, vendar le za zasebne radijske postaje.

Kaj je bil kamen spotike?

  • 86. člen

(1) Najmanj 20 odstotkov vse dnevno predvajane glasbe vsakega radijskega in televizijskega programa mora biti slovenska glasba oziroma glasbena produkcija slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev.

  • 86.a člen

(1) Delež iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena mora biti dosežen glede na predvajano glasbo v oddajnem času med 0. in 6. uro, v oddajnem času med 6. in 18. uro in v oddajnem času med 18. in 24. uro.

(2) Najmanj 70 odstotkov deleža iz prejšnjega odstavka mora predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki v večinskem delu predvajajo instrumentalno glasbo.

(3) Najmanj četrtino deleža iz prvega odstavka tega člena mora predstavljati slovenska glasba, prvič predvajana pred največ dvema letoma.

(4) Pristojno ministrstvo z namenom izvajanja določbe prejšnjega odstavka in nadzora nad njim upravlja evidenco skladb, ki sodijo v okvir deleža glasbe iz prejšnjega odstavka. V evidenci pristojno ministrstvo obdeluje podatke o naslovu skladbe in njihovem avtorju oziroma izvajalcu ter datumu prvega predvajanja, ki jih pristojnemu ministrstvu priglasijo avtorji oziroma izvajalci. Evidenca je javno dostopna na spletni strani pristojnega ministrstva.

(5) Obveznost zagotavljanja deleža glasbe iz tretjega odstavka tega člena ne velja v času, ko je glede na podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka za zagotavljanje deleža glasbe, prvič predvajane pred največ dvema letoma, na voljo manj kot 100 skladb.

Odločitev ustavnega sodišča je na voljo tukaj 

Prvi odstavek 86. člena in prvi do peti odstavek 86.a člena Zakona o medijih se razveljavijo, kolikor veljajo za zasebne radijske postaje.

Ustavno sodišče je ugotovilo bistvene nejasnosti in nedoločljivosti v prvem odstavku 86. člena in v drugem odstavku 86.a člena ZMed. Tema določbama z ustaljenimi metodami razlage ni mogoče določiti vsebine. Ker pa so preostale izpodbijane določbe z njima tako organsko povezane, da skupaj tvorijo neločljivo celoto pravne ureditve obveznih deležev predvajanja slovenske glasbe, je treba šteti, da so vse izpodbijane določbe v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave. Glede na navedeno je Ustavno sodišče prvi odstavek 86. člena in prvi do peti odstavek 86.a člena ZMed razveljavilo v delu, v katerem veljajo za zasebne radijske postaje (2. točka izreka). Ker je navedene določbe razveljavilo že zaradi neskladja z 2. členom Ustave, ni bila potrebna presoja drugih očitkov vlagateljev.

Še mojih 5 centov. Ta odločitev ustavnega sodišča odpravlja nerazumne zahteve po slovenski glasbi v etru radijskih postaj na kar so opozarjali glasbeni uredniki. Poleg tega, da smo bili s tem v slabšem položaju poslušalci, pa so bili tudi lastniki radijskih postaj v precej nezavidljivem položaju.

Z drugimi besedami – za dobro glasbo se bo vedno našel prostor na radijskih postajah, predvsem pa bodo radijske postaje lahko “servirale” glasbo, ki jo želi in pričakujejo njihovi poslušalci.

Za zasebne radijske postaje ne veljajo kvote slovenske glasbe
Za zasebne radijske postaje ne veljajo kvote slovenske glasbe