Policija si vse bolj jemlje pravico v svoje roke, kljub temu, da ne ve kaj počne. Včeraj pred protesti je Jaša Jenull s somišljeniki obiskoval sedeže koalicijskih strank in ker ni bilo nikjer nikogar (pričakovano) so jim pustili sporočilo v nabiralniku in na tla s kredo napisali – čas je za odstop.

To je zmotilo policista, ki se je odločil, da bo po svoje obračunal z Jašo. Začel ga je grabiti in zahteval, da se legitimira. Precej podoben vzorec je bil prisoten včeraj zvečer tudi na protestih – nihče od policistov se ne legitimira, posledično kako naj kdo ve komu daje svoje dokumente?!?

Ampak korak naprej je bila grožnja z plačilnim nalogom, ki ga bodo Jaši izdali, ker je s kredo pisal po tleh. Očitno se policija več ne zaveda svojih pristojnosti, niti ne pozna zakonov in zgolj in samo še grozi vsem, ki bi si upali misliti s svojo glavo.

Starši otrok, bodite previdni, ko bodo vaši otroci risali s kredo po tleh risbice, ali pa se šli “ristanc”. Lahko vas čaka 200 evrov kazni, ker se je policist tako odločil.  Ja, policist se je osmešil, predvsem pa je zanimivo, da se ni identificiral, ko je Jaša zahteval to, kar je pač osnovna pravica …

Mogoče nas bodo naslednji teden kaznovali, ker hodimo po asfaltu? Ali pa ker dihamo zrak?!?

Sicer pa obstaja uradno policijsko stališče iz leta 2016, ki ga policist seveda ne pozna … Policist se je skliceval na (vir): ZAKON O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU (ZJRM-1):
13. člen
(pisanje po objektih)
Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 50.000 (208.65EUR) tolarjev.

Kazenski zakonik:
Poškodovanje tuje stvari
220. člen
(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(2) Če je povzročena škoda velika, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Odgovor policijske uprave na vprašanje:
Spoštovani!

Pisanje s kredo praviloma ni kaznivo ravnanje, če/ker ne nastanejo škodljive posledice, saj se da sledi največkrat brez težav odstraniti. Če pa se s kredo povzroči škoda zaradi občutljivosti podlage, se dejanje obravnava v smeri kaznivega dejanja Poškodovanja tuje stvari oz. drugih kaznivih dejanj, kar je odvisno od okoliščin in izpolnjenih elementov kaznivega dejanja.

Seveda pa je potrebno upoštevati tudi vsebino napisanega ali narisanega. Če so z žaljivo vsebino izpolnjeni elementi kaznivega ravnanja, potem policisti izvedejo ustrezne kazenske oz. prekrškovne postopke.

Policija pred parlamentom
Policija pred parlamentom