Pir pa šnopc v rit potem pa se po smučišču podit Pir pa šnopc v rit potem pa se po smučišču podit

Novi odloki vlade / smučišča zaprta od 24.12. do 31.12., #ostanizdrav ni več potreba, policijska ura še vedno

Nov dan, novi odloki. In če ste mislili, da boste v teh dneh lahko šli smučati, vam je vlada pokvarila načrte. Nič ne bo, saj se smučišča danes zapirajo in bodo ostala zaprta do 31.12. Vendar jih lahko zopet odprejo 1.1.2021, če bodo smučišča zagotovila hitro testiranje. Smučanje pa bo dovoljeno samo osebam, ki bodo predložila negativni test na COVID-19 narejen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur.

Da. Takle mamo. Saj ni nihče pričakoval kaj bolj pozitivnega, kajne? Da bi nam dovolili iti na smučanje v teh dneh je bila zgolj utopija in priznam, mene nič več nič ne preseneti. Še več, če si predstavljam kakšni odloki nas čakajo, potem pomislim na najslabši možni scenarij in uporabim še vso domišljijo in potem mogoče pridem že skoraj do odloka, ki ga predstavi vlada.

Prehajanje občinskih in tudi vseh regijskih meja za namen zasebnega obiska bo veljala izjema od 24.12. od 12. ure do 25.12. do 20. ure in od 31.12. od 12. ure do 1.1. do 20. ure. Omejitev nočnega gibanja med 21. in 6. uro bo veljala vse dni, tudi na silvestrovo.

Kaj je še sprejela vlada in bo veljajo od 25.12.2020 naprej?

 • Športna dejavnost kot izjema za prehajanje občinskih meja v regiji

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Za prehajanje med občinami sicer še vedno ostaja 13 izjem (z izjavo in ustreznimi dokazili).

 • Uporaba aplikacija #OstaniZdrav ni več določena

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 186/20), ki je veljal od 15. 12. 2020, je bilo določeno, da v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska velja izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Posledično se je glede na ugodno epidemiološko sliko v teh regijah omejitev gibanja med občinami lahko delno sprostila (gibanje na območju celotne statistične regije, če ima oseba mobilno aplikacijo #OstaniZdrav). Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 193/20), ki velja od 24. 12. 2020 do vključno 4. 1. 2021, pa je bila olajšava za statistične regije z ugodno epidemiološko sliko ukinjena, zato se črta tudi določba 6. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Uradni list, številka 193/20.

Sprememba odloka torej ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja v posamezni statistični regiji.

 • Manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa, test ne sme biti starejši od 24 ur

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Manj izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli le za sedem izjem, in sicer:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, stran 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
 4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. osebi z diplomatskim potnim listom.

Ne veljajo več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi. V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno.

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Pir pa šnopc v rit potem pa se po smučišču podit