had blog roni kordis had blog roni kordis

Kar je, bezi

Kar je, bezi;
Al beg ni Bog?
Ki vodi vekomaj v ne-bó,
Kar je, kar b’lo je in kar bó.