Kljub temu, da ste obljubili rešitev za Rome iz Ambrusa in da vam v obljubljenih 14 dnevih ni uspelo rešiti tega problema, pozdravljam vaš predlog o odstopu s položja predsednika komisije.
Vendar se mi poraja preprosto vprašanje. Je odstop s funkcije predsednika dovolj? Ali pa so življenja Romov tako nepomembna, da za njih ni potrebno najti razumne rešitve v čim krajšem času?