Kaj je preferenčni glas? In zakaj nas mediji ne obveščajo dovolj o tem?

V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v EU parlament (ZVPEP) je zapisano v:
12. členu:

Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas).

13. členu:

Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila poslancev, ki se volijo (d’Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov. Preferenčni glasovi za posamezne kandidate se upoštevajo, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi.

Oz. z drugimi besedami. Za EU volitve lahko volivci direktno odločamo koga bi radi videli v EU parlamentu, če mu podarimo svoj preferenčni glas. Torej je povsem nepomembno kateri po vrsti je na listi zapisan kandidat, saj mu lahko volivci, ki mu namenijo (računa se, da bo dovolj) preko 12.000 glasov, s tem odprejo vrata v EU parlament.


In kljub temu, da so te volitve povsem v senci tistih, na katerih smo volili trenutno oblast, so ti preferenčni glasovi lahko še kako pomembni in odločajo o ljudeh, ki bi jih želeli videti, da odločajo o usodi nas v EU parlamentu.

Na žlost smo volivci malce premalo obveščeni o tej možnosti in tudi v medijih se ni pojavilo dovolj obrazložitev tega, lahko tudi odločilnega, preferenčnega glasu.

Komu boste podarili svoj glas?!