Imate probleme z uporabo predloga s in z? Imate probleme z uporabo predloga h in k? Se v vašem tekstu pojavlja cel kup dvojnih presledkov? Kljub temu, da smo se učili, kako se uporabljajo predlogi s/z in h/k in da je način preprost, je veliko ljudi, ki ima probleme s tem.

V osnovni šoli so nas “tršice” naučile precej preprostega načina uporabe S in Z in sicer s stavkom Ta suhi škafec pušča, ki mu odvzamemo samoglasnike. Pred soglasniki, ki ostanejo pišemo predlog S

  • Predlog S se uporablja pred soglasniki – c, č, f, h, k, p, s, š in t.
  • Predlog Z se uporablja pred soglasniki – b, d, g, j, l, m, n, r, v, z in ž
  • Predlog Z se vedno uporablja pred samoglasniki a, e, i, o in u.
  • Predlog H se vedno uporablja pred G in K. Pred vsemi ostalimi se piše predlog K. Lahko si pomagamo s stavkom H Kupu Gnoja

Za vse tiste, ki še vedno ne vedo, ali so pravilno postavili predpone, je Miha Rekar naredil preprosto aplikacijo, s katero lahko preverite, ali ste pravilno napisali vaš tekst. Aplikacija se nahaja na naslovu http://slovenstina.herokuapp.com/

–  vanjo skopirate tekst, kliknete Preveri in pustite, da se zgodi magija. Nazaj dobite popravljen tekst, kot tudi število napak, ki jih je aplikacija odkrila. Ideja je odlična in ima možnost nadaljnih izboljšav. Definitivno pa pride prav ljudem, ki imajo probleme s pisanjem. Jeap, tudi jaz bom vrgel kakšen tekst v aplikacijo – škoda samo, da ne preverja pravilnosti postavljenih vejic!

Aplikacija Slovenština je na voljo tudi na GitHubu

slovenstina