Kadar država potrebuje denar, potem so na razpolago vsa sredstva. Tudi energetska izkaznica stavbe, zadnje čase precej pogosto izgovorjena beseda spada v ta konto. Kaj sploh je energetska izkaznica stavbe in zakaj bi jo kdorkoli potreboval?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Energetska izkaznica je namenjena kupcu/najemniku nepremičnine. Podatki na izkaznici mu povedo v kakšnem energetskem stanju je stavba, ki jo kupuje/najema (poraba energije, predvidene sanacije v prihodnjih letih, itd). (vir)

Če smo sedaj, ko smo najemali, ali kupovali nepremičnino lastnika vprašali po stroških, ki jih ima mesečno in nam jih je predložil v obliki računov, bomo sedaj imeli “izkaznico” stavbe, za katero bo lastnik moral krepko seči v žep.

Problem predlaganih energetskih izkaznic stavbe je v tem, da ima sicer podlago v zakonu – direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo izkaznic, pri nas pa to področje ureja Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012), da naše niso skladne z EU direktivo (vir).

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ima na svojem spletnem mestu par odgovorov na vprašanja, ki se postavljajo (vir):

Zakaj energetska izkaznica ?
Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da se to, kako varčna/potratna je, upošteva, ko stavbo kupujemo oz. najemamo. Kot npr. pri pralnem stroju ali hladilniku njegovo porabo energije izraža energijska nalepka, tako energetska izkaznica izraža porabe energije stavbe.  Ker je  strošek za energijo v stavbi relativno velik kot tudi potrebna investicija, če bi želeli stavbo prenoviti, je energetska izkaznica koristen podatek pri odločanju o nakupu ali najemu stavbe/stanovanja.

Komu je namenjena energetska izkaznica ?
Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena  najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Kdaj jo bomo morali pridobiti ?
Pridobiti jo bomo morali samo v primeru prodaje ali oddaje v novi najem. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Če ne prodajam hiše ali ne oddajam stanovanja, ali se me energetska izkaznica tiče?
Ne. V primeru, da stavbe, stanovanja ne prodajate ali ne oddajate, ne potrebujete energetske izkaznice.

Torej – za tiste, ki bodo prodajali, ali oddajali nepremičnino, bo ta izkaznica pomenila strošek. Za vse ostale pa ne bo potrebe po njeni izdelavi. Je pa to še en primer, kako butasto poteka odločanje o takšnih zadevah v EU in pri nas. Zanima me, ali bodo ti “izdelovalci EI” res tako sposobni in imeli tako dobra orodja, da bodo sposobni narediti kvalitetne EI? Ali pa je to pač zgolj samo še en obvod, kjer se bo dalo zaslužiti precej denarja na precej neumen način. Precej podobno kot davek na nepremičnine, kjer popisovalci niso bili ravno kompetentni svojim nalogam!

Primer energetske izkaznice