Večer (ki je prenovljen) in agencija Publicis sta naredila zanimiv eksperiment, ki ga je vodil Marko Potrč. Poskusili so dokazati, ali deluje oglaševanje v tiskanih medijih – oz. ali smo ljudje malce slepi na oglase, ki nam jih oglaševalci servirajo v tiskanih medijih. Rezultati so precej zanimivi in presenetljivi – na 100 vprašanj je bilo kar 94 pravilnih odgovorov, vendar je potrebno upoštevati, da so bili ti oglasi precej dobro vidni in da so bila vprašanja precej nezahtevna in povezana s samimi oglasnimi vsebinami.

Sam sem bil sicer malce skeptičen, da je tako majhen odstotek napačnih odgovorov, vendar ko sem si pogledal video, mi je postalo jasno. Ljudem v glavi ostanejo oglasi, ne ostanejo pa jim vsebine, ki si jih vsakdo lahko interpretira po svoje. Vendar po drugi strani sem presenečen, da ljudje tako opazujejo oglase. Sam sem že dolgo časa slep na oglase in oglas mora biti precej drugačen in zanimiv, da si ga zapomnim. Če bi to akcijo delal kdorkoli drug, kot pa časopisna hiša, potem bi bili podatki še bolj verodostojni, kot so sicer, saj je ta akcije “call to action” za vse oglaševalce tam zunaj.

Zanima me, kaj bi se zgodilo, če rezultati ne bi bili tako kvalitetno za časopisno hišo? Ali bi tudi v takšnem primeru prikazali ta eksperiment? Sam dvomim, vendar je dejstvo, da se s takšnimi testiranji lahko dobijo precej zanimivi podatki, ki marsikoga presenetijo. Vsaj mene so presenetili – pozitivno.

vecer