Pisalo se je leto 1869, ko je Franc Jožef objavil razglas za vojvodino Kranjsko, kjer je reševal problem, ki je prisoten v Sloveniji že zadnjih nekaj let. Namreč govora je o tem, če bi bil kak poslanec deželnega zbora obsojen v kako kazen, ali če bi bil v kazenski preiskavi.

Takrat so bile stvari preproste in ni bilo možnosti neskončno pritožb, kot je to v navadi sedaj. Franc Jožef je določil:
1. Ako se poslanec deželnega zbora zarad kacega kaznjivega djanja obsodi v kako kazen, ktera ima po postavi nasledek, da on zgubi pravico v deželni zbor voliti in izvoljen biti, tedaj on tudi ne sme biti ud deželnega zbora, kakor hitro zadobi kaznjivna razsodba pravno moč.

On ne sme, dokler traja kazenska preiskava, dopolnovati opravila, kterga gredo udom deželnega bora, razun, če deželni zbor vsled postave od 3. oktobra 1861, drž. zak. št. 98, tirja, da se odloži preiskava in poslanec izpusti iz zapora, v kterem utegne biti.

Preprosto, kajne? In rešitev bi bila še kako primerna za današnji čas, ko se sprašujejo “učene glave” o podobnem primeru, kateremu smo vsi priča že zadnje par mesecev. Včasih so bile stvari precej bolj preproste, predvsem pa se je precej manj kompliciralo.

franc_jozef