Ministrstvo za kulturo je pred časom predstavilo strategijo RS na področju medijev za obdobje 2017 – 2025. Uvod strategije je napisal minister za kulturo, Anton Peršak. 36 strani dolga strategija, v kateri so dejanski cilji in strateški predlogi zapisani šele na 16 strani (do tam pa je razlaga pojmov in ostalega) ima tudi zanimiv del – davek na internet!

Da. Prav ste prebrali. Minister za kulturo in snovalci strategije, bi uvedli dodaten davek na internet. Včeraj sem napisal “Odjebite“, tako da danes ne bom uporabil iste besede. Danes bom uporabil vprašanje – komu se je odpeljalo v tej deželi?

Na 18. strani strategije so zapisali:

  • uvedba obveznega prispevka operaterjev, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih priključkov, v sklad za deficitarne informativne vsebine

Spletni priključek?

Kaj hudiča naj bi pomenila pojma – dostop do svetovnega spleta in spletni priključek? Snovalci strategije niso niti preverili kako so ti pojmi definirani v veljavnem Zakonu o elektronskih komunikacijah. Namreč, če že, potem je lahko govora o izvajalcu storitve dostopa do interneta in o internetnih priključkih.

Mogoče bi ministrstvo za kulturo vseeno lahko, preden se odloči objaviti takšno strategijo, preverilo, če so vsaj osnovni pojmi, ki so v strategiji, pravilno zapisani. Vendar je to, da poznajo terminologije majhna težava, proti temu, kar si želijo oni. Namreč oni bi radi pobirali dodaten davek na internet! Ne, hvala! Kljub temu, da bi ta denar pobirali od ponudnika, pa bi to v končni fazi pomenilo, da bi uporabniki plačali več.

Davek na internet? Ne, hvala!

Verjetno je to tudi namen – dvojna obdavčitev, ker internete lahko obdavčimo in ljudje jih itak potrebujejo za to, da lahko funkcionirajo. Če vse skupaj zapakiramo še, da bo šel davek na internet v sklad za deficitarne informativne vsebine, potem postane vse skupaj že precej jasno. Aja, kako oni definirajo deficitarne vsebine?

Država aktivno podpira nastajanje in distribucijo deficitarnih vsebin (s področij kulture, znanosti, izobraževanja, zdravstva ipd.) ter s sistemskimi ukrepi skrbi za pokrivanje celotnega območja Republike Slovenije s temi vsebinami, pri čemer spodbude namenja predvsem za novinarsko delo in ne za pokrivanje drugih stroškov izdajateljev medijev.

Ideja je dokaj preprosta. Kljub temu, da govorijo o avtonomnosti vsebin, samoregulaciji in vsem podobnem – pa očitno temu ni tako. Oni bodo želeli vsebine, ki jih uredništva ne ustvarjajo – torej, kje je tukaj avtonomnost? Če se bomo znašli na intrnetih v podobni situaciji, kot so kvote slovenske glasbe na radijskih postajah..

Ali davek na internet pomeni, da bo ministrstvo določilo kvote “deficitarnih” vsebin, ki jih morajo mediji objavljati?

Očitno je to namen. Pobrati davek in potem nagrajevati tiste, ki se bodo požvižgali na avtonomnost uredništva in bodo sledili logiki – pisal bom tisto, za kar me MK plača. Nikjer ni zapisan predlog, kako se bo ta denar delil. Kdo bo upravičen do njega. Zgolj ideja, ki se je nekomu zdela zelo pametna in jo je dodal v strategijo.

Če bo šla skozi, bomo že nekaj “stuhtali”. Če pa se bodo ljudje uprli novemu davku, pa jo lahko tudi črtamo. Nekako tako si jaz predstavljam ta del. In kar se mi zdi smešno – ne ukvarjamo se več s strategijo in s tem, kar je vse zapisano v njej, ampak se ukvarjamo z enim delom, ki je skregan z logiko. Očitno bo potrebno res prebrati cel dokument in najti še kup ostalih nebuloz, ki so jih ustvarjalci strategije zapisali v pomemben strateški dokument. Če so že v eni sami alineji ustrelili dva “kozla”, potem je samo vprašanje koliko nebuloz je celotnem dokumentu. Žiga Turk o tem – Strategija nesvobode govora?

Ja, Slovenija potrebuje medijsko strategijo in cel kup sprememb na tem področju. Vendar davek na internet ni nekaj, kar bi sodilo v strategijo in vizijo Slovenije. Mogoče pa bi lahko MK razmislil o predlogu, da bi vsak državljan imel brezplačen “spletni priključek”? Te nebuloze, okoli davka na internet, pa naj ministrstvo preprosto črta iz strategije.

Davek na internet? Ne, hvala!
Davek na internet? Ne, hvala!