Portal Plus se je danes dokopal do zanimive informacije – predsednica uprave SDH Lidia Glavina živi v Italiji in je davčna rezidentka Italije. Sicer sam nimam nič proti takšnemu vodenju – vendar bi vseeno pričakoval transparentnost, predvsem pa to, da bi takšne informacije Vlada RS tudi komunicirala.

p.s.: sicer v razpisnih pogojih za njeno pozicijo ni bil pogoj državljanstvo Slovenije, vendar je vseeno tole precej zanimiva situacija..

Lidija Glavina, ki je bila imenovana za mandatno obdobje 4 let, je diplomirana ekonomistka, z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami pri vodenju velikih poslovnih sistemov. Od 15. julija 2016 dalje opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH (pred tem je bila od julija 2015 dalje članica nadzornega sveta SDH, od imenovanja v upravo družbe funkcije članice nadzornega sveta SDH ne opravlja). V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

Gospa Glavina izkazuje pozitivno naravnanost. K sprejemanju odločitev pristopa z osredotočanjem na logične argumente, objektivne podatke in merljiva dejstva. Odprta je za spremembe in novosti in se učinkovito spoprijema s stresnimi situacijami. Kot vodja deluje vključujoče in povezovalno. Pomembna je tudi že izkazana primerna stopnja kompatibilnosti predsednice uprave z obstoječo članico uprave in dosedanje uspešno timsko vodenje družbe.

Pri izbiri in imenovanju predsednice oziroma člana uprave SDH je nadzorni svet SDH preverjal izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev kot tudi izpolnjevanje drugih meril, kompetenc in kriterijev.

Nadzorni svet ocenjuje, da bo gospa Glavina, skupaj z že imenovano članico uprave mag. Nado Drobne Popovič, s svojim znanjem, izkušnjami, kompetencami ter ciljno usmerjenostjo, pomembno prispevala k uresničevanju Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države in drugih aktov iz sistema korporativnega upravljanja za državne družbe ter h kakovosti vodstvene ekipe Slovenskega državnega holdinga. (vir)