Pravica do materinščine je osnovna človekova pravica. Nekatere jezike govori 50 in več milijonov ljudi: kitajščino, španščino, angleščino, arabščino, ruščino, … , medtem ko nekatere govori zgolj peščica. V spomin na ubite študente, ki so 21. februarja 1952 v Bangladešu protestno zahtevali uradno rabo njihovega maternega jezika, bengalščine, so Združeni narodi 21. februar izbrali za mednarodni dan maternega jezika.

Po ocenah jezikoslovcev naj bi bilo med 4.000 in 10.000 govorjenih jezikov na svetu, vendar narečja v teh številkah niso upoštevana. Po ocenah naj bi bi ob slovenščini imeli v Sloveniji še več kot 50 drugih maternih jezikov.

Po podatkih iz leta 2002, ko je bil opravljen zadnji terenski popis prebivalstva so številke glede materinščine za Slovenijo sledeče:

  • blizu 88 % prebivalcev Slovenije je takrat izjavilo, da je njihova materinščina slovenski jezik
  • več kot 8 % prebivalcev Slovenije je kot materinščino navedlo enega od jezikov narodov nekdanje Jugoslavije
  • 0,6 % prebivalcev Slovenije je sporočilo, da je njihova materinščina italijanščina (3.762 govorcev) ali madžarščina (7.713 govorcev), torej eden od jezikov narodnih manjšin v Sloveniji
  • za 0,2 % prebivalcev Slovenije je bila jezik njihovega domačega okolja romščina (3.834 govorcev)
  • za 0,1 % prebivalcev Slovenije je bila materni jezik nemščina (1.628 govorcev)
  • približno 3 % prebivalcev Slovenije pa na to vprašanje niso odgovorili (domnevamo lahko, da so bili med temi tudi taki, ki so v domačem okolju uporabljali enakovredno več kot en materni jezik)

Podatki za zapis so s spletnega mesta STAT.si – vir