Mastercard TrackTM bo moderniziral 125 bilijonov dolarjev vreden globalni trg B2B placil Mastercard TrackTM bo moderniziral 125 bilijonov dolarjev vreden globalni trg B2B placil

Mastercard TrackTM bo moderniziral 125 bilijonov dolarjev vreden globalni trg B2B-plačil

Mastercard je predstavil svoje načrte za modernizacijo plačilnega ekosistema med poslovnimi subjekti (B2B) z rešitvijo Mastercard TrackTM. Produkti blagovne znamke Track predstavljajo transformacijsko spremembo za ponudnike in kupce. To so rešitve, ki bodo zmanjšale zapletenost plačil-B2B, znižale stroške in avtomatizirale postopke.

“Poslovni svet je močno pospešil, toda plačilni sistemi, ki omogočajo poslovanje, so ostali v nizki prestavi. Papirnate čeke in ročno obdelavo računov je treba odpraviti. Temu namenjen čas je treba posvetiti bolj strateškim nalogam. Zaledne pisarne potrebujejo orodja, ki jim bodo pomagala poenostaviti postopke,” je dejal James Anderson, izvršni podpredsednik za komercialne produkte. “Mastercard Track pomaga ponudnikom in kupcem, da se spopadejo s sistemskimi izzivi plačil med poslovnimi subjekti. Ustvarja nov način, kako podjetja pošiljajo in prejemajo sredstva, s čimer B2B-plačila sledijo tempu inovacij, hkrati pa osvobaja podjetja neučinkovitosti sedanjega sistema.”

Mastercard je rešitev Track lansiral leta 2018 kot trgovalno platformo, s katero naslavlja potrebe glede upravljanja z identiteto, skladnostjo in plačili. Trgovalni imenik je še naprej prisoten v posodobljeni zbirki produktov in storitev. Rešitev Track bo sedaj obsegala vse obstoječe in prihodnje produkte za plačila B2B – zbirko orodij in storitev, ki bo znatno izboljšala in poenostavila način, na katerega poslovni subjekti plačujejo in sprejemajo plačila.

Neposredna povezava do večje vrednosti, učinkovitosti in nadzora

Osrednji produkt rastoče družine rešitev Track je novi Mastercard TrackTM Business Payment Service, enotna povezava, ki združuje različne tipe plačil, večji nadzor in bogatejše podatke za optimizacijo B2B-transakcij tako za ponudnike kot za kupce.

  • Različni tipi plačil – Mastercard z rešitvijo Track Business Payment Service na enem mestu združuje izbiro, kako plačati in kako prejeti plačilo (nakazilo na račun, kartična plačila). Ponudniki lahko po svoji meri nastavijo plačilne preference, ki najbolj ustrezajo njihovemu poslu, kupci pa enostavno poiščejo dobavitelje in hkrati vidijo, katere načine plačil sprejemajo ter pod kakšnimi pogoji.
  • Splošno sprejeti standardi – Track Business Payment Service temelji na vodilnih standardih PCI in ISO za maksimalno avtomatizacijo in varno izmenjavo podatkov, postopek zapiranja terjatev pa pospešuje s podporo vsem datotečnim formatom. Dodatna transparentnost je zagotovljena s tem, da se prek centralnega imenika plačilom dodajo tudi prodajalčevi splošni pogoji poslovanja.
  • Bogatejša izmenjava podatkov – Vsaka transakcija vsebuje podatke, ki jih potrebuje prodajalec. Podatki o nakazilu, vključno z identifikacijskimi podatki in oznakami faktur, bodo poskrbeli za konec zamudnih iskanj pri usklajevanju prejetih plačil z izdanimi računi. S tem bo zapiranje terjatev enostavnejše, dodatno pa bo poenostavljeno tudi upravljanje denarnega toka.

“Verjamemo, da je čas, da na novo ustvarimo ta 125 bilijonov dolarjev vreden ekosistem,” je dejal Anderson. “Z vsemi vrstami plačil pod eno streho, povezavami do praktično vsakega partnerja za poslovna plačila po vsem svetu ter inovacijami, ki že zdaj digitalizirajo in avtomatizirajo od prej obstoječo infrastrukturo, je Mastercard v edinstvenem položaju. V položaju, da ustvari neprekosljive možnosti, ki bodo močno izboljšale način, kako med seboj trgujejo poslovni subjekti.”

Pilotno uvajanje z razpoložljivostjo leta 2020

Mastercard Track Business Payment Service bo na voljo po vsem svetu. Najprej bo v prvi polovici leta 2020 uveden v Združenih državah Amerike, kasneje tudi drugod. Na voljo bo prek partnerjev, ki ga bodo vključili v svoje obstoječe produkte. Trenutno že poteka pilotno uvajanje pri nekaterih strankah v Severni Ameriki. Pilotne stranke in partnerji so med drugim podjetje za optimizacijo B2B-plačil Boost, ponudnika rešitev plačevanja CSI in Tsys, ponudniki programske opreme za upravljanje s terjatvami Versapay, YayPay in HighRadius ter ponudnik avtomatizacije upravljanja prejetih računov AvidXchange.